Archive for Listopad, 2014

Kolik nás stála předvolební kampaň?

Asi jste v září a říjnu 2014 v Úvalech zaregistrovali naši předvolební kampaň. Aby ne, však jsme se hodně snažili. Oproti všem ostatním sdružením a stranám za námi nestála žádná velká populární značka, ani jsme už z předchozích let neměli vybudovaný klub příznivců a fanoušků.
Museli jsem se tedy pořádně otáčet, aby se o nás Úvaláci dozvěděli a abychom jim dokázali předat naše hlavní myšlenky, programové priority a naše kandidáty.

Read more

Petr Caesar, alias Otevřené Úvaly, promluvil

Na webu Otevřených Úval se po volbách objevil článek hodnotící vznik koalice pro volební období 2014 – 2018. Jedná se o popis aktuální povolební situace z pohledu Otevřených Úval.

Zástupci spolku Pro Úvaly na teze týkající se spolku odpověděli na jiném místě, ale jeden odstavec byl také věnován mně osobně.

Read more

Vyúčtování volební kampaně 2014

 Zajímá Vás, kolik nás stála naše předvolební kampaň? Nás také a tak jsme připravili takové jednoduché a přehledné vyúčtování.

Read more