Archive for Prosinec, 2014

Ohlas č.1 na druhé veřejné zasedání zastupitelstva města

Velice mne zaujala debata kolem výstavby Hostín. (viz vystoupení v čase 1:49:04 záznamu – https://www.youtube.com/watch?v=Wmeq-L-rhuE )

K problematice se v komentovaném článku vrátím po Novém roce.

 

Vánoční tradice

Na Nový rok to bude 11 let, co v německém Wuppertalu zemřel Jiří Loewy. Sociální demokrat, který projevil svůj názor a odmítl sloučení Čs. soc. demokracie s KSČ po roce 1948 (i když si to kolektivně odhlasovali ve stranické buňce – poznámka pro p. doktora P.) a proto skončil na šest let v komunistickém lágru. Jako těžce nemocný byl v roce 1953 amnestován a v roce 1969 odešel do exilu. Po návratu z emigrace v 1990 psal mimo jiné do Lidových novin a tam jsem rád četl jeho komentáře a fejetony. Setkal jsem se s ním jen jedenkrát a naprosto mne ohromil svou noblesou, skoro jako v idealizované první republice.

Read more

Život Úval popisuje trochu jiné ustavující zasedání

V minulém čísle Života Úval vyšel článek bývalého zastupitele za Otevřené Úvaly Marka Mahdala o ustavujícím zasedání.  Bohužel však v některých pasážích obsahuje spíš představy autora, než popis proběhnuvšího zasedání.

Read more

Jak se rodila úvalská opozice

IMG_0845 (2) _mPokusím se přiblížit vyjednávání, které vedl spolek PRO Úvaly po volbách do zastupitelstva města Úvaly. Vše začalo v sobotu 11. 10. uveřejněním výsledků voleb.,

Sobota 16:00 – Scházíme se, abychom společně čelili výsledkům voleb. Radost bývá větší a smutek menší, když je sdílený ve skupině.

Sobota 17:30 – Všichni užasle koukáme na výsledky voleb – radujeme se, 4 zastupitelské mandáty jsou obrovským úspěchem.

Sobota 17:30 – 18:00 – Gratuluji postupně jednotlivým lídrům ostatních uskupení.  Začínám těmi menšími.

Sobota kolem 18:00 – Lídr Otevřených Úval (OÚ) Petr Borecký nás zve na schůzku, pozvání přijímáme a sestavujeme vyjednávací tým.

Read more

Z prvního on-line veřejného zastupitelstva města

Read more