Archive for Únor, 2015

Jaké bylo mimořádné zasedání zastupitelstva 27.2.2015

diskuze

autor: Peter Kytlica

Postřehy k diskusi nad novým návrhem podoby náměstí Arnošta z Pardubic

aneb

Jak navrhli náměstí architekti za peníze investora Hostýnu už v roce 2008

Předem předesílám, že jsem stavební projektant a rozhodně nebývá mým zvykem posuzovat veřejně práci profesních kolegů. Zde mne k tomu vedly tyto velké důvody:

1.   není mi jedno, jak bude vypadat centrum města, kam jsem se přistěhoval
2.   vůbec mi není jasné KDO objednával „Studii regenerace historického centra Úval, 06/2008“ a JAKÉ bylo zadání
3.   chybí mi jakákoliv odborná a věcná diskuze o podobě centra s ohledem na jeho budoucí funkci

Read more

Bajka o městě, kde se nediskutuje

Úvaly plné ovcí

Za devatero lesy a devatero horami, kdesi v podivném Absurdistánu je městečko, kde starostou je pan Arogantní Moc a tento starosta si od všech obyvatel městečka nechal odsouhlasit pravidlo, že může jakoukoliv diskuzi kdykoliv ukončit. Jakmile se mu diskuze znelíbí, tak konec! Bez jakýchkoliv námitek, bez připomínek. Tečka!

Read more

K Výzvám Lukáše Rubeše (Uvaly.cz)

V říjnových výzvách pana Rubeše byly precizně formulovány požadavky pro nové vedení města.
Jako člověk, který bydlí v Úvalech rád, dojíždí za prací, nemá čas se zúčastňovat všech zastupitelstev, ale přesto má zájem o dění ve městě, bych naplnění výzvy přivítala. Má za cíl transparentnost, systémovost, a tím pádem jistotu, že hledané informace třeba do 20 dnů po akci snadno najdu.

Read more

Stěhování řidičáků, registru vozidel a dalších agend z Prahy do Brandýsa

Dne 31. 1. 2015 se objevila na webových stránkách města Úvaly informace o rušení agend obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem v Praze a jejich přesunu do Brandýsa nad Labem. Agendami je myšleno hlavně vydávání řidičských průkazů, přehlašování vozidel, vodoprávní úřad a další odbory – úředníci, které v Úvalech nemáme. V textu pan starosta píše, že postup Brandýsa chápe, ale hlavně, že již s nimi domlouvá detašované pracoviště v Úvalech, kde by bylo pár úředníků. K tomu všemu máme podle informace na webu města panu starostovi držet palce.