Nedávno se objevila na webových stránkách města studie zástavby lokality Hostín – II. etapa. Studie z velké části respektuje původní územní studii Hostína z roku 2008. Liší se však v jednom podstatném bodě. Místo bytových domů s obchody v přízemí (a případně restauracemi) navrhuje supermarket s parkovištěm.

Původní studie navrhovala bytové domy s obchody, které vytvořili malé náměstí u kterého byla i autobusová zastávka. Hostín a Slovany by tak dostaly důstojné centrum. Nyní se však místo tohoto důstojného centra navrhuje supermarket s parkovištěm.

Read more