Archive for Červenec, 2016

I cesta může být cíl

Jaroslav RydloŽe i cesta je cíl mohou vyznávat stoupenci budhismu, v našem reálném životě by mělo platit, že cesta vede odněkud někam. Je příjemné chodit a jezdit po pěkných komunikacích, ale je také dobré se po nich dostat do pěkných a příjemných míst, tj. nejenom na nádraží, do práce, na nákup, ale i za zábavou, odpočinkem a sportem.

V ne tak vzdálené minulosti bylo hlavním cílem a kriteriem úspěšnosti vedení města počet km postavených chodníků a vozovek v akci „Z“. To, že pod těmito stavbami chyběly inženýrské sítě, téměř nikomu z vedení města zřejmě nevadilo. Tehdejší přístup k modernizaci charakterizoval výrok jednoho z představitelů MěNV k zamýšlené plynofikaci Úval: „Iď to vlastně nepotřebujeme, Úvaláci jsou přeci zvyklí a zavedení na propanbutanové bomby“. A plynofikace se tím oddálila o 15 roků.

A nyní opět zní něco obdobného: „Iď to koupaliště nepotřebujeme, Úvaláci mají vlastní bazény a kdo ho nemá ať se vykoupe ve vlastním potu nebo si zajede do Sadské. Raději za ušetřené peníze postavíme další silnici před vaším domem“.

Tu silnici ovšem můžeme postavit o pár měsíců nebo o rok později, ale pokud nezachráníme koupaliště a necháme místo něj vybudovat byť cokoli krásného a pro Úvaly užitečného, nikdy již v Úvalech koupaliště nebude!

 

Cinká a cinká a nedá pokoj

IMG_1337Již nějakou dobu otravuje obyvatele Úval a především ty, co bydlí u železničního přejezdu nové závory a jejich hlasité cinkání. Podíval jsem se proto nastavení hlasitosti cinkání – výstrahy na zoubek. Nejdřív, co říká norma: ve vzdálenosti 7 m od přejezdu má být hlasitost výstrahy 60 – 80 dB. V případě, že zařízení umožňuje automatickou korekci hlasitosti, má být hlasitost větší o 15 dB než je hluk pozadí. Nemám přesné znění normy, takže nevím, zda musí výstraha přejezdu splňovat obě podmínky najednou nebo jen jednu z nich. Bohužel není přesně definováno, jak se měří pozadí (pozadí u přejezdu velmi ovlivňují projíždějící auta).  V současné době to vypadá, že úvalský přejezd není vybaven automatickou korekcí. Mám ověřeno, že tento hluk – cinkání přejezdu se nevztahují hygienické normy.

Read more

Koupaliště je možné zachránit

koupaliště Úvaly stav 2016Na podzim budou možná všichni občané v referendu rozhodovat o tom, zda rekonstruovat koupaliště. Prvotní odhady ceny rekonstrukce předložené vedením města se pohybují v rozmezí 24 – 30 milionů Kč. Ozvali se však hlasy, že se jedná o velmi vysokou částku. Spolek PRO Úvaly proto sestavil vlastní pracovní skupinu a její členové začali shánět podklady, kolik by stála nejjednodušší rekonstrukce a zprovoznění koupaliště. Nutno přiznat, že podobnou aktivitu vyvíjejí i další občané. Z finančních odhadů firem se ukázalo, že holá rekonstrukce bazénů a filtrace by se pohybovala kolem 8 až 10 mil. Kč. Další náklady spolkne úprava areálu – oplocení, WC, sprchy, srovnání povrchu.

Read more

Aréna názorů – červenec 2016

Tentokrát na otázku:

Jaká je vaše představa o možnosti využití lomu v Riegerově ulici?

Lom v Úvalech je úžasné místo – trochu stranou, ale zároveň pořád v centru a dobře přístupné. Využít by se měl k doplnění chybějících funkcí do centra města. Chybí nám pořádné letní kino, letní divadelní a ani míst pro vyžití teenagerů nebo „nekolektivních“ sportovišť v Úvalech mnoho nenajdeme – venkovní posilovna nebo skatepark by tak také mohly najít v lomu své místo.

Read more