Search

Search Results for: “”

 1. návrh obchodního centra Pražská

  Obchodní centrum Pražská ano, ale dle platných pravidel a ideálně menší!

  Na dubnové zastupitelstvo pan starosta Borecký přišel s návrhem plánovací smlouvy s developerem, který chce postavit obchodní centrum v nejzápadnějším cípu Pražské ulice u křižovatky se silnicemi I/12…

  Read more

 2. Ovčárna na vinici Úvaly

  Jak radnice čaruje s pozemky II – Otázky a odpovědi

  Když jsme připravovali článek o nejasnostech v přípravě nového úvalského územního plánu, byli jsme si vědomi, že vyvoláme vlnu emocí, ale také jsme, byť poněkud…

  Read more

 3. rozvojove plochy v novem UP Uvaly

  Co nám chybí v připravovaném územnímu plánu Úval

  Návrh územního plánu, který pečlivě sledujeme, prošel prvním kolem připomínkováním veřejností a dotčenými orgány. Kromě kontroverzních zásahů, o kterých jsme už psali minule, máme k návrhu…

  Read more

 4. Úvaly a obce v okolí

  Aréna názorů 2017-11 – Meziobecní spolupráce

  Meziobecní spolupráce je klíčová pro spoustu projektů. Jeden svazek obcí, jehož je město Úvaly členem, vybudoval společný vodovodní přivaděč. Díky jinému svazku obcí se v Úvalech…

  Read more

 5. územní plán Úvaly - návrh září 2017

  Radnice čaruje s pozemky, připravuje občany města o miliony a přihrává je koaličnímu zastupiteli

  Město Úvaly, a tedy jeho obyvatelé, přichází o desítky milionů korun, zatímco rodina koaličního zastupitele dostane mnohamilionový dárek. Zní to jako úvod brakového románu, jenže…

  Read more

 6. Aréna názorů 2017-10 – zeleň v centru města

  Jak hodnotíte novou zeleň v centru města? Nová zeleň? V centru města? Tím jsou myšleny ty „keře“, které nově rostou kolem pařezů dříve pyšných stoletých lip a…

  Read more

 7. územní plán Úvaly - návrh září 2017

  Návrh nového územního plánu porušuje schválené zadání a zájmy města Úvaly

  Tvůrci nového návrhu územního plánu města Úvaly (starosta Petr Borecký, radní Josef Polák, a architekti Ing. arch. Ivan Vavřík a Ing. arch. Zdeněk Kindl) buď neumí…

  Read more

 8. Aréna názorů – 2017-07+08 – sportoviště v Úvalech

  Jaké vidíte možnosti rekreačního a sportovního vyžití v Úvalech? Sportoviště do každé čtvrti! Tato opakovaně deklarovaná mantra vedení města krásně zní, jenže budou tato sportoviště dostatečně…

  Read more

 9. Aréna názorů 2017-06 – náměstí v Úvalech

  Co je potřeba udělat proto, aby úvalské náměstí lépe plnilo svoji funkci? Po zkušenostech s nekonečnou rekonstrukcí ulic Škvorecká a Riegrova, jejíž konec stále není…

  Read more

 10. Varianty obnovy koupaliště předložené zastupiteli za spolek PRO Úvaly

  Spolek PRO Úvaly předkládá mimořádně svolanému zastupitelstvu dvě varianty rekonstrukce koupaliště v Úvalech. Detailní popis obou variant včetně cenové kalkulace a dalších fotografií nad rámec…

  Read more