All posts by peter.kytlica

Jaká byla veřejná diskuze o organizaci rekonstrukce náměstí

Peter Kytlica

Peter Kytlica PRO Úvaly

Konečně!

Konečně 1. března měli dostat obyvatelé Husovy ulice a náměstí Arnošta z Pardubic relevantní informaci, jak bude prakticky probíhat organizace výstavby. Do velkého sálu čp.65 tentokrát přišlo více obyvatel, než obligátních 5, 6 nebo 7, jak pan starosta s oblibou smutně konstatuje s tím, „ …že se občané nezajímají“. Tentokrát se tedy občané zajímali, ale na místě se ukázalo, že není o co.

Návštěvníci projednání (a nakonec i já, přestože tam nebydlím) předpokládali, že jim bude „představen plán organizace výstavby, který bude upraven tak, aby bral v úvahu provoz během realizace“ – citace z pozvánky.

Read more

Jak je to s referendem o koupališti doopravdy

zákulisí referenda v Úvalech

Veselé velikonoce 2016

velikonoce_2016

Lesk a bída veřejných diskusí

Letos už podruhé mají úvalští občané možnost vyjádřit se k záměrům budoucího rozvoje města.
Tentokrát se jedná o projekt Úvaly-Hostín, který pro město připravuje developer (mimochodem pro tuto lokalitu druhý v pořadí).

Plánované Hostínské náměstí z plánů zmizelo

Nedávno se objevila na webových stránkách města studie zástavby lokality Hostín – II. etapa. Studie z velké části respektuje původní územní studii Hostína z roku 2008. Liší se však v jednom podstatném bodě. Místo bytových domů s obchody v přízemí (a případně restauracemi) navrhuje supermarket s parkovištěm.

Původní studie navrhovala bytové domy s obchody, které vytvořili malé náměstí u kterého byla i autobusová zastávka. Hostín a Slovany by tak dostaly důstojné centrum. Nyní se však místo tohoto důstojného centra navrhuje supermarket s parkovištěm.

Read more

Sovy nejsou, čím se zdají být

Peter Kytlica PRO ÚvalyTak nějak by se dala nazvat veřejná diskuse o podobě náměstí Arnošta z Pardubic. Ani řešení náměstí není tím, čím se zdá být.
1.      Už ve slovech „náměstí“ a „průtah“ v názvu jedné akce je rozpor, který nemá solidní řešení. Buď je to průtah, kde jezdí doprava bez omezení, a jak jsme vytrvale slyšeli, je to komunikace III. třídy a s tím se nedá nic dělat (!!!!!!!).
Nebo je to náměstí a potom jsme povinni tam chodit pěšky po vyhrazených plochách.

Read more

Jaké bylo mimořádné zasedání zastupitelstva 27.2.2015

diskuze

autor: Peter Kytlica

Postřehy k diskusi nad novým návrhem podoby náměstí Arnošta z Pardubic

aneb

Jak navrhli náměstí architekti za peníze investora Hostýnu už v roce 2008

Předem předesílám, že jsem stavební projektant a rozhodně nebývá mým zvykem posuzovat veřejně práci profesních kolegů. Zde mne k tomu vedly tyto velké důvody:

1.   není mi jedno, jak bude vypadat centrum města, kam jsem se přistěhoval
2.   vůbec mi není jasné KDO objednával „Studii regenerace historického centra Úval, 06/2008“ a JAKÉ bylo zadání
3.   chybí mi jakákoliv odborná a věcná diskuze o podobě centra s ohledem na jeho budoucí funkci

Read more

Ohlas č.1 na druhé veřejné zasedání zastupitelstva města

Velice mne zaujala debata kolem výstavby Hostín. (viz vystoupení v čase 1:49:04 záznamu – https://www.youtube.com/watch?v=Wmeq-L-rhuE )

K problematice se v komentovaném článku vrátím po Novém roce.

 

Vánoční tradice

Na Nový rok to bude 11 let, co v německém Wuppertalu zemřel Jiří Loewy. Sociální demokrat, který projevil svůj názor a odmítl sloučení Čs. soc. demokracie s KSČ po roce 1948 (i když si to kolektivně odhlasovali ve stranické buňce – poznámka pro p. doktora P.) a proto skončil na šest let v komunistickém lágru. Jako těžce nemocný byl v roce 1953 amnestován a v roce 1969 odešel do exilu. Po návratu z emigrace v 1990 psal mimo jiné do Lidových novin a tam jsem rád četl jeho komentáře a fejetony. Setkal jsem se s ním jen jedenkrát a naprosto mne ohromil svou noblesou, skoro jako v idealizované první republice.

Read more