co se děje

Letošní rekonstrukce vybraných komunikací v Úvalech

http://www.mestouvaly.cz/aktuality-z-mesta/omezeni-a-vystrahy/?more=643#msg643

Ne každý najde svou ulici v plánku rekonstruovaných ulic na letošní rok zveřejněném na stránkách města. Doufejme, že se podaří seznam zrekonstruovaných ulic rozšířit v brzké době natolik, že se nikdo z nás, obyvatel Úval, nebude bát vyrazit pěšky na vlak, na nákup či do divadla ve vycházkové obuvi bez obav okamžitého zabahnění. V mnohých ulicích tomu tak dnes ještě bohužel je…

Článek na webu Úval

ŘSD zveřejnilo podrobný leták k přeložce silnice I/12

https://www.rsd.cz/mapa/attachment/553d0131217cd169482759cc/TPS_S12-Bechovice-Uvaly_2016-04-25_web_1461574661593.pdf

leták k přeložce I/12Zajímavé počtení. Oproti původnímu projektu malá, ale možná pro Úvaláky podstatná změna – silnice byla u Úval zahloubena o 1 – 2 m a všude vznikne protihlukový val…

Podrobný leták v PDF formátu.

Veselé velikonoce 2016

velikonoce_2016

Je projekt protipovodňových opatření další podivnou zakázkou?

Jan ČernýMěsto Úvaly vyhodnotilo zakázku na projekt revitalizace Výmoly – protipovodňová opatření tak, že z 8 uchazečů jich 5 vyřadilo a to nejlevnějších. To zní trochu podivně, a proto jsem se rozhodl všem 5 vyřazeným uchazečům zavolat. Ptal jsem se jich, jestli vědí, proč byli vyřazeni a zda to bylo z jejich pohledu oprávněné.

Odpovědi byly různé (z důvodu ochrany dotčených firem nemohu uvádět konkrétní jména- mohlo by je to poškodit v dalších výběrových řízeních vypisovaných Městem Úvaly). Jedna firma odpověděla, že její nabídka tam vůbec neměla být hodnocena (původní řízení totiž bylo zrušeno a v tom druhém, platném, posuzovalo město první z nabídek této firmy, neboť druhou oprávněně zamítlo, první nabídka ale kvůli zrušení řízení nebyla platná) . Další firma byla vyřazena z důvodu špatné referenční zakázky, přičemž této firmě nebyla dána možnost na doplnění.

Read more

Lesk a bída veřejných diskusí – HOSTÍN, part II.

11.5.2015 proběhla „veřejná“ diskuze nad projektem výstavby v Hostíně.

Veřejná byla v tom smyslu, že se jí zúčastnilo pouze cca 20 lidí (!!!!!) . Z toho skoro polovina byli zástupci města a hostů – projektanti a investor / developer.
Ti, kteří mohli a chtěli sledovat diskusi „on-line“, měli smůlu. Kvalita obrazu byla průměrná a zvuk nepoužitelný. Pan starosta tento nedostatek  na G+ komentoval následovně:
Dobrý večer, moc nás to mrzí. Nevím, co se stalo, použili jsme stejné mikrofony, jako používáme pro přenosy ze zastupitelstva. Je to další impuls, co musíme ohlídat …“
 Nazývat potom tuto akci „veřejnou diskuzí“ je opravdu velký eufemismus!

Read more

Co se děje v Úvalech U Horoušánek…

Naše čtvrť je staronová, alespoň pro mne to tak je. Bydlíme zde od roku 2004. Pozemek jsme kupovali přes společnost KISS GARANT, tato společnost přidala k staré zástavbě novou rozsáhlejší část. Stavěli jsme jako jedni z prvních, bez cest, bez vody a bez elektřiny.

Naprosto zavádějící název pro společnost, která v naší lokalitě napáchala spoustu škod. Částečně je na vině i město, tehdy nekontrolovalo a nekonalo. KISS GARANT nám tak nechal spousty pomníčků na řešení. Prašné polní cesty bez osvětlení, špatnou kanalizaci. Asi by se dalo pokračovat ve výčtu toho, co KISS GARANT neudělal.

Read more

Postřehy k diskusi nad novým návrhem podoby náměstí Arnošta z Pardubic

aneb

Jak navrhli náměstí architekti za peníze investora Hostýnu už v roce 2008

Předem předesílám, že jsem stavební projektant a rozhodně nebývá mým zvykem posuzovat veřejně práci profesních kolegů. Zde mne k tomu vedly tyto velké důvody:

1.   není mi jedno, jak bude vypadat centrum města, kam jsem se přistěhoval
2.   vůbec mi není jasné KDO objednával „Studii regenerace historického centra Úval, 06/2008“ a JAKÉ bylo zadání
3.   chybí mi jakákoliv odborná a věcná diskuze o podobě centra s ohledem na jeho budoucí funkci

Read more

K Výzvám Lukáše Rubeše (Uvaly.cz)

V říjnových výzvách pana Rubeše byly precizně formulovány požadavky pro nové vedení města.
Jako člověk, který bydlí v Úvalech rád, dojíždí za prací, nemá čas se zúčastňovat všech zastupitelstev, ale přesto má zájem o dění ve městě, bych naplnění výzvy přivítala. Má za cíl transparentnost, systémovost, a tím pádem jistotu, že hledané informace třeba do 20 dnů po akci snadno najdu.

Read more

Stěhování řidičáků, registru vozidel a dalších agend z Prahy do Brandýsa

Dne 31. 1. 2015 se objevila na webových stránkách města Úvaly informace o rušení agend obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem v Praze a jejich přesunu do Brandýsa nad Labem. Agendami je myšleno hlavně vydávání řidičských průkazů, přehlašování vozidel, vodoprávní úřad a další odbory – úředníci, které v Úvalech nemáme. V textu pan starosta píše, že postup Brandýsa chápe, ale hlavně, že již s nimi domlouvá detašované pracoviště v Úvalech, kde by bylo pár úředníků. K tomu všemu máme podle informace na webu města panu starostovi držet palce.

Diskuze PRO Úvaly 2015

 Koncem ledna jsme nechali veřejnost nahlédnout pod pokličku našeho spolku na první veřejné diskuzi.