co se děje

Rozhledna Vinice po třech měsících od otevření

rozhledna Vinice v Úvalech

rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice je stále „zavřená“. Můžete sice prolézt dírou v plotě, ale nikdo negarantuje vaši bezpečnost a chováte se stejně, jako kdybyste se prostříhali plotem k sousedovi, abyste si v jeho obýváku pustili televizi, když tam zrovna není.

Jan Černý ze spolku PRO Úvaly potvrdil, že se o zpřístupnění rozhledny jedná a dodává: „Pokouším se využít svých kontaktů u obou majitelů rozhledny (Vodafone a T-Mobile) k dosažení kompromisu ohledně smlouvy o provozování rozhledny mezi městem a operátory“. Honza Černý je zaměstnancem jednoho z operátorů, a proto se pokouší jednání posunout dál, byť pouze s neoficiálním souhlasem zastupitelů. Škoda, že nemá větší podporu. Držme mu palce!

Jaromír  Gloc, zastupitel PRO Úvaly

(článek vyšel v Životě Úval – leden 2015)

Ohlas č.1 na druhé veřejné zasedání zastupitelstva města

Velice mne zaujala debata kolem výstavby Hostín. (viz vystoupení v čase 1:49:04 záznamu – https://www.youtube.com/watch?v=Wmeq-L-rhuE )

K problematice se v komentovaném článku vrátím po Novém roce.

 

Život Úval popisuje trochu jiné ustavující zasedání

V minulém čísle Života Úval vyšel článek bývalého zastupitele za Otevřené Úvaly Marka Mahdala o ustavujícím zasedání.  Bohužel však v některých pasážích obsahuje spíš představy autora, než popis proběhnuvšího zasedání.

Read more

Vyúčtování volební kampaně 2014

 Zajímá Vás, kolik nás stála naše předvolební kampaň? Nás také a tak jsme připravili takové jednoduché a přehledné vyúčtování.

Read more

Překvapující výsledek voleb 2014

vysledekV komunálních volbách v Úvalech získáváme 27 % hlasů, což znamená 4 zastupitele, stejně jako vítěz voleb Otevřené Úvaly.

Děkujeme všem voličům, podporovatelům, partnerům a kamarádům a jedeme dál!

Detaily najdete třeba na UVALY.CZ

Výsledky průzkumu parkování

Husova uliceSpolek PRO Úvaly zpracoval anketu pro majitele nemovitostí a obchodníky na náměstí Arnošta z Pardubic a v Husově ulici, kteří budou přímo dotčeni plánovanou regulací parkování. Zároveň byly několikrát sečteny počty parkujících vozidel na území, kde bude parkování omezeno. Dotazníky byly vyplňovány tazateli při osobním rozhovoru s respondentem během 1. poloviny září. Dotazníků se sešlo 45.

Read more

Otevřeli jsme rozhlednu Vinice

značení cesty k úvalské rozhledněOtevřeli jsme rozhlednu Vinice, protože když se chce, tak to jde. Byť jen na dva víkendy. Lepší než pokoutně lézt dírou v plotě. Nebojíme se převzít odpovědnost za Úvaly a hledat řešení „kostlivců ve skříni“.

V Úvalech vzniká nový spolek Pro Úvaly

Mnohým Úvalákům se nelíbí způsob komunikace, který město v posledních letech vede. Někteří o tom hovoří v hospodě, jiní na stránkách Života Úval a další se rozhodli nejen o věci mluvit, ale také pro její změnu něco udělat. „Lidé se o veřejné věci často nezajímají, dokud se jich přímo netýkají nebo není pozdě, a pak už často nemají žádné možnosti obrany. I většina z nás si až na základě nepříjemných osobních zkušeností uvědomila, že nestačí jen nadávat a pasivně se bránit, ale že je pro zlepšení poměrů potřeba aktivně pracovat.“ vysvětluje Vojtěch Dvořáček, jak začal vznikat spolek Pro Úvaly.

Jeden ze zakladatelů spolku, vedoucí úvalských skautů Jaromír Gloc, k tomu říká: „Rád bych napomohl změnit způsob, jakým dnes město jedná, a když mě můj dávný kamarád Honza Černý oslovil, že by chtěl něco dělat, zaujalo mě to a nakonec jsme se dali dohromady.“ Původním plánem bylo vytvořit spolek, který by usiloval o lepší komunikaci ve městě, ale také se zajímal o zázemí, které město poskytuje pro děti, o přírodu, o zástavbu, která se kolem Úval rozšiřuje a podobně, tedy spíš zájmový spolek.

Postupem času se ale ukázalo, že bez politické vůle to nepůjde. „Vždy jsem se zajímal o veřejné dění v Úvalech, ale v poslední době se mi zdá, že město čím dál víc politikaří, místo aby poslouchalo, co lidé vlastně potřebují. Když jsme se s několika dalšími lidmi podobného smýšlení spojili, vznikla z toho myšlenka kandidovat v podzimních komunálních volbách,“ říká Jan Černý, další ze zakladatelů spolku.

Naďa Kouklová, jedna z iniciátorů petice proti zvýšení daně z nemovitosti, k tomu dodává: „Docházím na jednání zastupitelstva pravidelně už několik let, a ačkoliv nemám politické ambice, to jakým způsobem se vedení města vůči svým obyvatelům v poslední době chová, nemůže nechat společensky odpovědného občana chladným. Proto jsem se rozhodla do spolku zapojit.“ „Pro mne je velice důležité, že se k nám přidávají lidé ze všech úvalských čtvrtí. Myslím, že je potřeba vnímat názory skutečně všech,“ uzavírá Miroslava Drozdová, spoluzakladatelka spolku.

Pod názvem Pro Úvaly vzniká kandidátka sdružení nezávislých kandidátů do komunálních voleb, které se budou konat 10. a 11. října. Hlavně se ale jedná o spolek lidí, kterým ač nemají zájem být bezprostředně politicky aktivní, není lhostejný nedostatek míst ve školce, stav Života Úval nebo enormně se rozšiřující bytová výstavba, která by měla téměř zdvojnásobit počet obyvatel Úval.

Další informace o spolku lze získat na www.prouvaly.cz, na Facebooku (stránka PRO Úvaly) nebo na info@prouvaly.cz.

Michaela Černá

(článek vyšel i regionálních tiskovinách Náš region)