Volby 2018

Jsme sdružení nezávislých kandidátů PRO Úvaly. Čtyři roky hlídáme radnici z opozice, pracujeme v odborných výborech a komisích, mluvíme s vámi a víme, že si Úvaly zasluhují změnu stylu vedení města. Pomozte nám svým hlasem, aby Úvaly byly:

malé město

Město, které se rozrůstá pomalu

Úvaly musí růst organicky a postupně. Prosadíme etapizaci růstu města v novém územním plá-nu a budeme hlídat, aby developeři plnili své sliby.

Současně budeme podporovat potřebnou infrastrukturu, která dnes chybí – koupaliště, svazkovou školu, rozšíření polikliniky, ulice i chodníky.

.

anketa

Město, kde radnici zajímá, co chceme

Otočíme přípravu zásadních investic ve městě. Nejprve se vás budeme ptát, pak rýsovat plány a lít beton.

Zavedeme participativní rozpočet. Část peněz města vyčleníme pro realizaci nejlepších občanských projektů na zlepšení Úval.

kroužky a sport

Město pro náš volný čas

Zvýšením příspěvků místním spolkům a změnou jejich podmínek chceme otevřít sport a další kroužky více dětem, a to holkám i klukům.

Podpoříme vznik městského kulturního centra – samostatné organizace, zastřešující kulturní dění v Úvalech s vlastním zázemím a prostředky.

Napady PRO Uvaly

Město s projekty, které nám zlepší život

Senior taxi, parkovací věž na kola u nádraží, školní minibusy, nová obchodní zóna v Jiráskově ulici, využití bývalých uhelných skladů a další…

A co napadá vás?

Vize PRO Úvaly 2018

Zajímá vás detailněji náš program? Připravili jsem pro vás Vizi pro Úvaly 2018, kde najdete detailně zpracovaná zde představení témata a myšlenky. Stačí kliknout a číst.

Zajímá nás, jak se vám v Úvalech žije

Jsou Úvaly městem, kde je radost bydlet, nebo vám tu něco zásadního chybí? Kultura? Sport? Doprava? Školství?

Připravili jsme ve spolupráci s profesionálním sociologem Dotazník PRO Úvaly a potřebujeme do něj i váš názor! A čím více názorů sesbíráme, tím lepší výsledky z něj budou.

Ty pak na podzim zveřejníme v Životě Úval i na našem webu a zároveň je předáme novému vedení města, ať už bude jakékoliv, ať vědí, co nás v Úvalech doopravdy pálí.

Věnujte chvilku Úvalům!

Naši kandidáti pro komunální volby 5.-6. října 2018

Jan Černý
Jan Černý
Jaromír Gloc
Jaromír Gloc
Vojtěch Dvořáček
Vojtěch Dvořáček
Naďa Kouklová
Naďa Kouklová
Aleš Pilný
Aleš Pilný
Peter Kytlica
Peter Kytlica
Věra Pavelková
Věra Pavelková
Radko Mach
Radko Mach
Miloš Pálek
Miloš Pálek
Zdeňka Havránková
Zdeňka Havránková
Václav Buček
Václav Buček
Jan Špaček
Jan Špaček
Václav Šrail
Václav Šrail
Štěpán Jaroch
Štěpán Jaroch
Jan Skříček
Jan Skříček