Search

Search Results for: “”

 1. Úvalské koupaliště nám není lhostejné

  Na dnes jsme pozvali ostatní zastupitele na neformální schůzku, kde jim chceme představit sebrané studie, jak by šlo koupaliště co nejefektivněji a nejrychleji zprovoznit. Držte…

  Read more

 2. Blog PRO Úvaly

 3. Home

 4. Jak je to s referendem o koupališti doopravdy

 5. Aréna názorů – červen 2016 – rozvoj služeb

  Tentokrát na otázku: Jak hodnotíte úroveň stávajících služeb v Úvalech, jaký vidíte jejich další rozvoj? Které služby zde chybí? Nebudu si stěžovat, že nám chybí…

  Read more

 6. Rozhledna Vinice v Úvalech

 7. (Na)řízené koupací referendum

  Institut referenda se má používat  pouze v nejzávažnějších případech. Mějme referendum o úložišti jaderného odpadu či o obchvatu Prahy, který by někdo chtěl dělat kolem…

  Read more

 8. Letošní rekonstrukce vybraných komunikací v Úvalech

  Ne každý najde svou ulici v plánku rekonstruovaných ulic na letošní rok zveřejněném na stránkách města. Doufejme, že se podaří seznam zrekonstruovaných ulic rozšířit v…

  Read more

 9. ŘSD zveřejnilo podrobný leták k přeložce silnice I/12

  Zajímavé počtení. Oproti původnímu projektu malá, ale možná pro Úvaláky podstatná změna – silnice byla u Úval zahloubena o 1 – 2 m a všude…

  Read more

 10. Veselé velikonoce 2016