Je po volbách. Úvaly mají ustavené zastupitelstvo, radu města i starostu. Byl zvolen předseda finančního výboru a členové finančního a kontrolního výboru, což jsou zákonem dané poradní orgány zastupitelstva. O předsednictví kontrolního výboru se bude hlasovat na příštím veřejném zasedání zastupitelů 13. 12. 2018. Na tomto zasedání hodlá také spolek PRO Úvaly předložit ke schválení ustavení dalšího výboru zastupitelstva, kterým je Výbor pro výstavbu a územní plán. Ustavení tohoto výboru není nový nápad. Prosadilo ho občanské sdružení Otevřené Úvaly hned po svém „přesunu“ z opozice do koalice s ODS a ČSSD v roce 2010 (usnesení č. Z-026A/010). Patnáctičlenný výbor pro výstavbu, složený především ze stavebních inženýrů, architektů a stavebních praktiků pak pracoval pro zastupitele celé 4 roky.

Jeho oficiální náplní práce bylo: „Projednávání úkolů, jimiž je pověří zastupitelstvo, zejména investičních záměrů města a návrhů změn územního plánu.“ V dalším volebním období 2014 až 2018 zastupitelé z nepochopitelných důvodů takový orgán neměli a nechtěli, přestože ho opoziční zastupitelé z PRO Úvaly navrhovali. Přitom v následujících čtyřech letech proběhly investice ve výši téměř 100 mil. Kč a začal se tvořit a projednávat nový územní plán.

I v nadcházejícím volebním období vedení města plánuje přípravu, nebo přímo realizaci řady investic. Jsou to na příklad svazková škola (investice přesahující 500 mil. Kč), autobusový terminál, dostavba čistírny odpadních vod, dostavba školky, městská knihovna, koupaliště. Především se ale bude pokračovat v tvorbě a schvalování nového územního plánu a měl by se aktualizovat Strategický rozvojový plán.

Proč je důležité pro Úvaly mít Výbor pro výstavbu a územní plán? Proč nestačí komise?

Výbor je poradním orgánem 15 zastupitelů, plní zadání ze strany zastupitelů a o své práci a doporučeních referuje na veřejném zasedání opět přímo zastupitelům, kteří o zprávě výboru hlasují.

Komise je poradní orgán 5 členné rady města, její doporučení jsou nezávazná a o jejích výsledcích se zastupitelé stejně jako občané dozvídají zpětně se zpožděním ze zápisů uveřejněných na stránkách města.

Mezi stávajícími zastupiteli není žádný „stavař“, který by mohl zastupitele relevantně informovat a posoudit přípravu investic, jejich technické řešení, nabízenou cenu atd.
Domníváme se proto, že vzhledem k tomu zastupitelé pro svá rozhodnutí o investicích města a územním plánu nutně potřebují podklady zpracované stavebními odborníky. Není možné, a bylo by krajně nezodpovědné, rozhodovat o milionových zakázkách pro obec pouze na základě neokomentovaných podkladů od rady města, bez stanoviska profesionálního orgánu, který zastupuje nezávisle zájmy a potřeby města a jeho občanů.

Proto pevně věříme, že se na příštím zasedání podaří zastupitelům výbor pro výstavbu a územní plán ustavit.

Zdenka Havrankova

 

 

Zdeňka Havránková
zastupitelka za PRO Úvaly