Jsme spolek nadšených lidí, kterým není jedno v jakém městě žijí, co se v Úvalech děje a chtějí PRO to něco udělat i za cenu obětování svého volného času.

Již druhé volební období jsou někteří z  členů našeho spolku PRO Úvaly zvoleni do úvalského zastupitelstva, kde tvoříme konstruktivní opozici. V městských výborech a komisích hlídáme hospodaření města, developerské plány i příspěvkové organizace města a snažíme se co nejvíce naplňovat naši Vizi PRO Úvaly, kterou pravidelně aktualizujeme.

Máme číslo 5

V komunálních volbách v září 2022 bude mít naše kandidátka číslo 5, takže jsme poslední na volebním lístku až na druhé straně. Tak snad náš výsledek v cíli bude vypadat…

Read more

Jdeme do komunálních voleb 2022

Podali jsme kandidátku do podzimních komunálních voleb. Abychom mohli kandidovat jako sdružení nezávislých kandidátů, museli jsme sesbírat přes 500 podpisů vás Úvaláků. Nakonec se nám podařilo sesbírat podpisů 680! Díky…

Read more

Rozpočet města na rok 2022 a hotel Budka

Hlavní rysy rozpočtu města na rok 2022 jsou jasné a již dané – obrovskou částku 20 milionů korunměsto vydá na koupi hotelu Budka a dalších přes 2,5 milionu dá na…

Read more

Úvalské koupaliště slaví 80. narozeniny

Pokud za pomyslné datum „narození stavby“ budeme považovat termín  její kolaudace, pak bude přesně 24. 7. 1941 úvalskému koupališti 80 let. Tradice koupelny, později koupadla, jak se toto místo společného…

Read more

(Participativní) rozpočet (ne-)schválen

Na posledním zasedání zastupitelstva byl bohužel opět zamítnut návrh na participativní rozpočet. Návrh zastupitelů PRO koalice odmítla navzdory tomu, že starosta jej verbálně podporuje. Téma se vrací opakovaně a tentokrát…

Read more

Kácení a sázení stromů vždy projedná komise

V posledních letech proběhlo několik hádek a sporů mezi občany a vedením města, které se týkaly kácení stromů v majetku města. Byly to například spory o kácení v lese mezi školkou a křižovatkou…

Read more