Doplnění odpovědí na otázky z Života Úval 09/2022

 

Jak se postavíte:

titulka života úval

k šetřením energií o 15% a nákupu energií?


Čelem!

U každé budovy včetně budov škol a školek se podíváme, jak by se dalo ušetřit instalací tepelných čerpadel a fotovoltaiky. Nejlevnější je ta energie, kterou vůbec nekoupíme. Zbytek budeme nakupovat pomocí e-aukcí či jiného způsobu, jak nejlépe stlačit cenu dolů.

Nyní je třeba zvážit urychlené vybudování fotovoltaiky na všech městských budovách včetně bytových domů. Budeme také pomáhat občanům s rozvahou jejich projektů na zateplení, tepelná čerpadla nebo fotovoltaiku - město by za svého zaplatilo energetického poradce, který by v určité hodiny byl k dispozici občanům Úval.

A co můžeme udělat hned? Objednat fotovoltaické elektrárny na budovy technických služeb a úřadu - investice v řádu jednotek milionů, která by se hned příští léto začala vracet. Pokud to situace rozpočtu města dovolí, tak budeme pokračovat v projektech zateplení budov školy.

k hospodaření s vodou, zadržováním vody v krajině, zeleni ve městě?


Chceme zelené, ne uschlé Úvaly. Každá nová budova ve městě má mít nádrž na dešťovou vodu, ať už na zalévání nebo na splachování. Zadržování vody pomohou i louky namísto sesekané trávy, renovované rybníky a Výmola. 

Budeme sázet více stromů, ty na rozdíl od záhonků dávají stín a snižují teplotu v okolí. Budeme pokračovat v projektech revitalizace rybníků a koryta Výmoly. U každé nové ulice je potřeba myslet na to, aby byla dost široká pro chodce, stromy, parkující a projíždějící auta. 

A co můžeme udělat hned? podíváme se na náměstí a některé další ulice bez stromů a zvážíme vysázení stromů. Koukneme se, jak můžeme rychle využít dešťovou vodu ze střech městských budov k zalévání například na náměstí. Škola má například obří žumpu, která by se mohla využít jako dešťová jímka.

k nejdůležitějším investicím ve městě a k parkování?


Klíčové investice jsou již dnes jasné a dané – nová škola a školka, posílení vodovodu, čističky odpadních vod, autobusový terminál u nádraží a oprava ulic.

Na další investice příliš prostředků nezbude, nicméně naší prioritou jsou investice  do sociální oblasti, snaha přitáhnout do Úval nové lékaře, udržet ve městě čisto a bezpečno.

Parkovací zóny v Úvalech dnes nedávají smysl. Podstatné je, jak dopadne projekt krajského parkoviště v “uhelných skladech.”

A co můžeme udělat hned? soustředíme se na projekt svazkové školy, který se už několikrát zasekl kvůli chybám ve výběrovém řízení. Novou školu nutně potřebujeme. Všechny výše uvedené projekty pak budeme urychlovat, co to půjde. V oblasti parkování zvážíme nové vodorovné značení (zkrátka čáry na silnici), aby se jasněji vymezily parkovací místa kolem nádraží.

k informovanosti obyvatel?


„Vyvěsili jsme to na web“ nebo “prošlo to komisí” není informování obyvatel.

Diskuze s občany budeme dělat v době, kdy se projekty teprve tvoří, ne když už je vše nakreslené a objednané. Diskuze není prezentace již skoro hotového řešení, my chceme Aaktivně zapojíme  připomínky a nápady občanů, jejich nápady a připomínky  sbírat a zapracovávat do projektů a to, jak městských, tak developerů. 

Budeme diskutovat strategii města s občany na každoročním workshopu.


A co můžeme udělat hned? Rozjedeme slibovaný a participativní rozpočet. Projdeme projekty, které jsou ze strany města rozjeté a probereme je se sousedy záměrů. Zavedeme pravidelné schůzky se spolky, které řeší továrnu Tawesco (ESSA) a koupaliště.

ke sportu a kultuře, ke spolkovým akcím?


Chceme, aby Úvaláci nemuseli jezdit za sportem a kulturou pryč. Podpoříme vznik nových sportovních kroužků a to i v úplně nových sportech a oddílů pro děti. Město dosud nemá plán investic do sportovních areálů, chybí širší koordinace oddílů a spolků.

Městu chybí divadelní sál. Dočasně poslouží opravená Budka, ale musíme být připraveni i na další možnosti  jak městu prostory získat. Knihovnu přesuneme do „65“.

Zřídíme samostatnou organizaci koordinující kulturní dění ve městě. Chceme, aby akce dělaly s podporou města hlavně jeho příspěvkové organizace, spolky i samotní občané, než městský úřad jako takový. Pro spolky více otevřeme městské prostory.

A co můžeme udělat hned? Podíváme se jaké další sportovní kroužky by se daly v Úvalech otevřít. Ve spolupráci s občany a MDDM se vrhneme na projekt rekonstrukce hotelu Budka.