Novou výstavbu budeme nadále brzdit, tak aby jak město, tak soukromý sektor stíhaly vytvářet pro obyvatele zázemí. Nechceme tu přeplněné školky, nacpané čekárny u lékařů a další dopady neřízeného růstu.

Vznikající nový územní plán musíme využít k tomu, abychom etapizovali nově plánovanou a nezrušitelnou zástavbu a nedovolili překotný boom nových čtvrtí.

Areál Cukrovaru musí být rozumně využit pro rozvoj města. To podle nás navržená studie ale vůbec neplní a budeme iniciovat její změnu. Náš spolek je proti výstavbě věžáků v Úvalech. Rozumíme potřebě v centru města stavět vyšší budovy, ale odmítáme věžáky.

Navíc musíme město připravovat i na budoucnost. Častější sucha v kombinaci se záplavami vyžadují lepší hospodaření s dešťovou vodou ve městě. A budeme hledat cestu, jak snížit produkci odpadů a jak je co nejvíce znovu využít – sběrný dvůr je pěkný začátek, ale tím nesmíme skončit.

A rádi bychom realizovali i pár dalších nápadů, které lehce zlepší pohyb po městě:

  • Trváme na napojení Setých přes bývalé uhelné sklady k nádraží i pro MHD.
  • Připravíme uliční napojení sídliště Homolky k pneuservisu u státovky přes areál bývalé čističky.
  • Podél Jirenské chceme stezku pro kola i chodce od Pražské až k Elektromechanice.
  • Chceme přechod přes I/12 do Králičiny a na Skeříkov pod Homolkou a cestu k němu z ulice Kollárova.
  • Ze Slovan se musí pěšky nebo na kole dostat lidé do Škvorecké obory i mimo stávající státovku.