Všimli jsme si rozsáhlé diskuze (díky autorovi i diskutujícím) na fb stránce města Úvaly o zveřejněné studii pro plochu Cukrovaru. Rádi přidáváme do diskuze i náš pohled na věc…
TL;DR: Současný stav území není ideální a zásadní úpravy jsou nutné. Víme, že město není v úplně jednoduché situaci s touto lokalitou, ale studie řeší jen část problémů. Některé opomíjí – pokrývá jen část území a nedostatečně řeší dopravu – a dokonce přináší i některé nové problémy – čtvrté „centrum“ města, nefunkční školu a věžák.

Pojďme se na to podívat podrobněji:

1) Předně vnímáme jako (zatím) promarněnou příležitost, že studie řeší jen část území celého bývalého Cukrovaru. Myslíme si, že zde vedení města podcenilo možnost jednat i s dalšími majiteli okolních pozemků a řídit tak změnu celého brownfieldu v něco hodnotnějšího. Není to jednoduchá vyjednávací pozice, ale podle diskuzí vedených na stavební komisi to u některých majitelů vedení města asi ani nezkusilo… 🙁

2) Studie moc neřeší špatnou dopravní obslužnost celé lokality. Navržené rozmístění objektů rovnou ruší možnost to zlepšit, až zde nebudou průmyslové areály. Třeba hlavní třídu, která by umožnila projet přes danou lokalitu od Fabráku s výjezdem někde pod Penny (viz obrázek). Tam by projela i MHD, kterou by budoucí obyvatelé mohli využívat.

3) Ve studii je představena budova školy, která v daném umístění nabízí pouze 6 tříd. Upřímně, takový návrh je spíš hezky vypadající „potěmkináda“ bez větší hodnoty. Taková škola nedává smysl ekonomicky ani personálně a nemá přínos ani pro rozvoj města. Potřebu základní školy vyřeší budoucí svazková škola a smysluplné střední škole šestiučebnová budova stačit nebude.

5) Studie se snaží v lokalitě definovat další „centrum“ města. Asi tak na půli cesty, mezi aktuálním centrem – náměstím a budoucím centrem – na Hostíně, které už se staví. Nemusíme chodit ani moc daleko, abychom si ukázali, že plánujeme těch center nějak moc. Stačí si vzpomenout na již zasmluvněné úvalské náměstí Svobody. Úvaly jsou prostě relativně malé (a to je dobře!), aby se zde reálně uplatnilo tolik „center, kde to žije“, tak blízko od sebe. Tím neříkáme, že zrovna tady by to skomíralo, jenom ta energie ubyde zase někde jinde.

6) A samozřejmě věžák… Nemyslíme si, že to, co Úvalům nejvíce chybí, je „mrakodrap“. Chápeme finanční touhy potenciálních investorů a samozřejmě i profesní touhy architektů něco takového realizovat. Nebojíme se také diskuzi o bytových domech v dané lokalitě, a to ani o více patrech. Ale vůbec netušíme, proč bychom měli mít v Úvalech izolovaný věžák. Akorát bude téměř odevšad vidět, a naopak rozbije pocit soukromí v okolních vilových čtvrtí. Otázka u takových zásahů do věcí veřejných, a to je i veřejný prostor, totiž nezní „PROČ NE“, jak je podsouváno vedením města, ale „PROČ ANO“. A nám se zdá, že jediným zde předkládaným argumentem je někoho potenciální (když se to povede) sláva. Architekta, investora, města a jeho vedení či obyvatel. Není to trochu málo?

Na závěr už jen drobnosti:

7) Analogie s nabízeným Lihovarem v Říčanech nefunguje: říčanské centrum je třípodlažní, věžák v něm není – ten je o kus jinde, a dost otřesný.

8) Krásné obrázky zahraničních věžáků se stromy v plné zeleni na fb města akorát zvedají koutky s myšlenkou: „Počkejme na několik vln snižování nákladů ze strany developera a potom na ozdobnou zeleň uprostřed zimy…“

Myslíme si tedy, že studie je slušným výkopem k diskuzi, ale rozhodně nemůže být považována za finální a budeme rádi s vedením města diskutovat o nové verzi.

Jaromír Gloc a další členové PRO Úval

Odkaz na příspěvek města: https://www.facebook.com/uvalyuprahy/posts/2079822605490790