Vize PRO Úvaly 2022-2026

malé město

Pro město, které roste pomalu a udržitelně

 • Zpomalíme novou výstavbu a chceme město bez věžáků.
 • Jsme pro komunitní energetiku a využívání dešťové a šedé vody.
 • Chceme ve městě více lučního kvítí namísto pichlavých keřů.
 • Říkáme NE rozšíření výroby Tawesca.

Pro město, kde rádi trávíme volný čas

 • Hotel Budka opravíme pro volnočasové aktivity.
 • Doplníme lavičky a stojany na kola a koše i mimo náměstí.
 • Rozšíříme služby v areálu koupaliště přes celý rok (sauna aj.). Budeme postupně budovat důstojné zázemí pro návštěvníky.
 • Rozjedeme kulturní život v Úvalech, zřídíme kulturní centrum a začneme připravovat stavbu divadelního a koncetrního sálu.
 • Budeme rozvíjet Vinici a Králičinu jako areály pro volnočasovou rekreaci.
 • Chceme zřídit venkovní oddávací místo a zrevitalizovat městský hřbitov.
koupaliště

Pro město, které spolupracuje s občany

 • Změníme přípravu investic – nově nejprve diskuze, pak plány.
 • Spustíme participativní rozpočet (projekty občanů).
 • Zřídíme stavební výbor zastupitelstva
 • Zavedeme na webu projektovou mapu včetně vyjádření města, aby občané věděli, co se u nich chystá
 • Podíváme se na zoubek městskému webu, aplikaci a komunikaci k občanům.

Pro město všech generací

 • Zlepšíme sociální služby, zavedeme senior taxi a denní stacionář a odlehčovací služby
 • Zajistíme prostory ve městě pro nové lékaře
 • Rozšíříme kapacitu školek ideálně i pro děti od 2 let
 • Budeme pracovat na výstavbě sociálních a městských bytů pro potřebné profese.
 • Chceme v Úvalech střední školu.
kroužky a sport

Podporujeme i velké projekty města

 • Svazková škola na Slovanech
 • Autobusový terminál u nádraží a obchodní zóna Jiráskova
 • Zlepšení zásobování města pitnou vodou – vodovodní obchvat Jiren
 • Rozšíření čističky odpadních vod
 • Rekonstrukce ulic s chodníky pro chodce