Představujeme Ing. Jana Černého – lídra kandidátky PRO Úvaly.

Co tě vede ke kandidatuře?

Před 8 lety vyšel návrh nového územního plánu, který neúměrně rozšiřoval zastavitelná území kolem města. Oslovil jsem pár lidí, a nakonec z toho vzešel náš spolek. Kandiduji na starostu, protože máme jasnou vizi jak naše město posunout dále: urychlit projekty města, více zapojit spoluobčany do dění a zajistit více služeb.

V čem vidíš své silné stránky a jaké jsou naopak ty slabší?

Silnou stránkou je zkušenost se samosprávou, vyjednáváním s úřady, tvorba rozpočtů a hlídání velkých projektů. Osobnostně pak snaha projekty dotáhnout v daném čase a kvalitě.

Slabou stránkou je, že pokud má někdo námitky vůči nějakému projektu nebo rozhodnutí, tak to nechci hned “válcovat”. Pár dní budu asi pochybovat a pak se budu muset jasně rozhodnout a toto rozhodnutí rychle realizovat. Ostatně tak to dělám už dnes ve svém zaměstnání.

Můžeš zhodnotit předchozí volební období a roli odcházejícího starosty?

Celkový dojem je spíše pozitivní. Spousta projektů se rozjelo a realizovalo. Bohužel s odchodem starosty odchází prakticky jediný tahoun z původního vedení. Když mluvil kdokoliv z koalice na jednání zastupitelstva, vždy jej starosta doplňoval, dovysvětloval.

Při svém stylu řízení města se však často nebyl schopen férově vyrovnat s kritikou občanů a zapojit je do projektů. A tak bohužel mnoho Úvaláků mělo pocit, že řídí město sám pro sebe. Jeho vystupování někdy Úvaláky rozdělovalo. To chceme změnit.

Jakými hodnotami by se mělo město pod tvým vedením chlubit a kam by mělo směřovat?

Třeba tím, že nikdo nebude chodit bahnem a budeme mít dostatek míst ve školce a škole. A pak i tím, že díky novým prostorám a spolkům tu bude více akcí, více koncertů a kulturních představení. Chceme směřovat k rozvinutí sociálních služeb, město by se mělo postarat o seniory a potřebné.

Co bys udělal jako první ve funkci starosty?

Určitě bych se osobně pozdravil a promluvil si se všemi zaměstnanci města. Mnohé znám, ale ne všechny. Jako první práci bych prošel s projektovou manažerkou připravované projekty a hledal, co se dá urychlit. Od začátku bych se intenzivně věnoval otázce energií a hledání úspor v provozu města.