Naši kandidáti Václav Buček, Vojtěch Dvořáček, Pavlína Bínová a Jaromír Gloc se představují v krátkém dotazníku.

Proč kandiduješ?

Vojtěch Dvořáček

V. Dvořáček: Před osmi lety mě hnala částečně chuť něco dělat pro město, částečně nerozum a naivita… Dnes mám chuť částí získaných zkušeností a kontaktů prospět městu a lidem v něm, chuť korigovat ne vždy úplně dobré nápady kolegů z jiných kandidátek (a někdy samozřejmě i té vlastní) a, byť to zní možná pateticky, i snaha posunout společenství lidí kolem sebe směrem k otevřeným myslím i srdcím.

J. Gloc: Jsem na tom podobně jako Vojta. Být osm let zastupitelem mi dalo spoustu zkušeností, ale sebralo hodně času a sil. Ale na druhou stranu stále vidím, že má město velké rezervy tam, kde mám zkušenosti – v IT, finančním a projektovém řízení, ale třeba i v komunikaci a mám chuť to opravdu změnit.

P. Bínová: Politické dění je mi blízké. Několikrát jsem navštívila veřejná zasedání zastupitelstva, protože mě zajímalo, co se ve městě děje a přišlo mi, že některá jednání by se dala řídit mnohem efektivněji. Takže jedním z důvodů je i jednodušší a transparentnější jednání města směrem ven k občanům.

V. Buček: Na počátku byl Honza Černý, který mě přemluvil ke spolupráci, protože já neumím moc říkat „ne“. V minulém období jsem byl členem komise sportu, ze které jsem hodně rozčarován, a rád bych přiložil ruku k dílu.

Co má v Úvalech rozhodně zůstat i v budoucnu?

Pavlína Bínová

P. Bínová: Líbí se mi rostoucí trend kulturních akcí. A chci, aby zůstala, a ještě se rozšiřovala městská zeleň. Hlavně stromy!

V. Dvořáček: Vše, co funguje, vše, co se předchozím starostům povedlo, stejně jako každý, kdo dělá činnost, na kterou stačí a dělá ji s chutí a řádně. Dobrých věcí a schopných lidí není nikdy dost!

V. Buček: Líbí se mi právě ten ráz stále ještě malého města, které nabízí všechny služby a zároveň se pořád ještě lidé znají. Přitom nejsme žádný typický pražský satelit.

J. Gloc: Mám rád charakter našeho města – malé, nepříliš vyčuhující z okolní přírody a s fungujícím sousedským společenstvím.

A v čem by se naopak měly Úvaly změnit?

Jaromír Gloc

J. Gloc: Třeba městský web je i pro mě po tolika letech používání spletitý a nedokážu tam najít, co potřebuji. Městskou aplikaci do mobilu pak vidím jako úplné placebo. Někdo si mohl ve svém seznamu odškrtnout, že ji máme, ale prakticky je k ničemu.

V. Buček: Chtěl bych, aby Úvaly byly více otevřené různým sportovní a kulturním akcím. Měli bychom více podporovat různorodé spolky, které přinášejí do města nové věci, akce, a které obohacují občanům život.

P. Bínová: Zažila jsem zde i strašnou aroganci moci a věřím, že už se to nemusí opakovat.

V. Dvořáček: Co se má změnit? Vhodnější rozdělení úkolů, jasně nastavené struktury a vztahy. No a samozřejmě, víc klidu ve vztazích, víc upřímně myšleného dialogu a zároveň méně osobních antipatií založených často na domnělých křivdičkách a naschvál šířených drbů. Ať už v rámci vedení města nebo mezi lidmi obecně.

Jak chceš ty konkrétně přispět k plnění vize PRO Úvaly?

Václav Buček

V. Buček: Jsem velký podporovatel stavby svazkové školy a nadchla mě myšlenka sportovní haly v ní umístěné. A protože se pohybuji v oblasti halových sportů a vím jak se staví takové haly třeba ve Švédsku, tak chci dohlédnout na to, aby tato nemalá investice byla spávně realizovaná a splňovala nároky nejen školy, ale také požadavky halových sportů na elitní úrovni.

P. Bínová: Sám jedinec může mít dobrou myšlenku, dobrý záměr, ale v kolektivu stejně naladěných lidí se vše plní snadněji. Těší mě, že v programu máme podporu sportu a kultury. Chci, aby si i jednotlivec mohl jednoduše uspořádat kulturní akci, cvičení, nebo přednášku pro veřejnost.

V. Dvořáček: Myslím, že se dokážu bavit a zkusit se dohodnout bez větších předsudků téměř s kýmkoliv. Zároveň jsem nikdy necítil potřebu říkat lidem přes jejich odpor co musí nebo nesmí dělat, nikdy mi to nešlo a začínat s tím už nehodlám; pokud se tedy voliči rozhodnou pro někoho na první pohled ostřejšího a schopnějšího, budu se s tím umět smířit.

J. Gloc: Jako matfyzák umím “sčítat a odčítat” a tak mám na starosti hlídání městských financí. Takže čekám, že budu hlídat, abychom na vše měli ve správný čas správné peníze a nějaké systémy, ve kterých to uřídíme a odkomunikujeme.

Poslední slovo?

V. Dvořáček: Poslední slovo mám vždycky já :-), a věnuji ho našemu lídrovi, Honzovi. Výkon jakékoliv vedoucí role vyžaduje souběh dvou složek, a sice chuti ji dělat a schopnosti ji vykonávat. Z mého pohledu dokáže Honza nabídnout obojí v dostatečné míře samostatně, v součtu obou složek pak nejvíc ze všech dostupných uchazečů napříč všemi kandidátkami.
Rozhodně není bez chyb, ale proto nekandiduje sám, ale s námi, jako tým. Podporujeme se navzájem!