Kdo jsou PRO Úvaly

Spolek PRO Úvaly, vznikl v roce 2014 jako společenství lidí, kteří nebyli spokojeni se směřováním Úval ve volebním období 2010-2014 (metastáze zastavitelných ploch do územního plánu, souhlas s výstavbou na Hostíně, navyšování daní a poplatků, prodeje městských pozemků etc.). V letech 2014-2018 jsme v zastupitelstvu měli čtyři zastupitele, v letech 2018-2022 dokonce pět.

Máme za sebou dost práce pro město, i když odvedené v opozici. Postupně jsme prosazovali výraznější transparentnost města, úpravu struktury městského úřadu a příspěvkových organizací, zavádění a postupné vylepšování plánovacích smluv, přípravu územního plánu a mnoho dalšího.

Poněkud paradoxně jsme často byli nejužšímu vedení města konstruktivnějším a přínosnějším partnerem než jeho koaliční spojenci. Nepovažujeme to nicméně za nic zavrženíhodného, podle našeho názoru má být primárním cílem všech kandidátů prospěch města a společenství, nikoliv jejich osobní ambice nebo snaha o obsazení místa ve vedení města.

 

Jan Černý

Projektový manažer a technik v telekomunikacích,
zastupitel, člen finančního výboru a stavební komise
kandidát na starostu PRO Úvaly

V Úvalech kromě studia v zahraničí bydlím od narození. Vystudoval jsem elektrofakultu ČVUT a pracuji jako projektový manažer a technik u T-Mobile. Mimo jiné řeším výstavbu vysílačů u velkých zákazníků nebo v chráněných oblastech. Jednám tak často se starosty a zástupci krajů. Od roku 2018 jsem členem výboru pro regionální rozvoj a finančního výboru Středočeského kraje. Ve svém současném zaměstnání tak řeším spoustu podobných aktivit, které se očekáváají od starosty města: projektový management, sestavování rozpočtu a vyjednávání s krajem, obcemi apod. Navíc jsem členem zastupitelstva již 8 let a to v kombinaci s tím, že jsem se v Úvalech narodil, mi dává vhled do mnoha problémů našeho města.

Do voleb jdeme i proto, abychom prosadili naše priority - zpomalení růstu obyvatel, zajištění lepších služeb pro občany města (včetně služeb sociálních a lékařů), zlepšení "ovzduší" mezi lidmi, zastupiteli a úřadem a teď nově i zvládnutí energetické krize.

Další kandidáti PRO Úvaly do komunálních voleb 2022

Vojtěch Dvořáček

advokát,
zastupitel a člen kontrolního výboru

Pavlína Bínová

projektová manažerka
a lektorka jógy

Jaromír Gloc

business analytik,
zastupitel a předseda finančního výboru

Václav Buček

marketingový manažer
člen komise pro sport

Radko Mach

bezpečnostní expert, důchodce
předseda komise pro prevenci kriminality

Miloš Pálek

videotechnik a vinař


Jan Plašil

projektant
a bubeník

Naďa Kouklová

mediátorka a důchodce
zastupitelka, členka stavební a dopravní komise

Jindřiška Pilná

zemědělská inženýrka,
členka komise pro životní prostředí

Jan Skříček

finanční ředitel

Štěpán Jaroch

IT manažer

Šimon Opálka

IT ředitel

Václav Šrail

staniční dozorce

Zuzana Netušilová

auditorka

Tým PRO Úvaly 2022
Tým PRO Úvaly 2022

Podporují nás i další úvaláci

  • Zdena Havránková,
  • Jiří Jelínek,
  • Věra Pavelková,
  • Jan Špaček,
  • Jaroslav Rydlo
  • Gabriela Tomašuková

a všichni naši partneři, partnerky, manželé, manželky a další rodinní příslušníci...

Děkujeme!