Děkujeme všem voličkám a voličům, kteří naší kandidátce dali svůj hlas. Spolek PRO Úvaly získal nejvíce hlasů ze všech stran a spolků a budeme mít tak nejvíce zastupitelů a to 5 z 15. Bohužel se nám nepodařilo přes veškerou snahu dohodnout funkční a přijatelnou koalici, a proto odcházíme do opozice. Námi preferované a nabídnuté koalice byly odmítnuty oslovenými partnery a jiné, nám nabízené, pak z našeho pohledu nerespektovaly volební výsledky.

Věříme, že síla třetiny zastupitelů a voličů nám i tak dává mandát obhajovat náš program a vize přímo v zastupitelstvu, výborech a komisích města. Novému trojkoaličnímu vedení města pak přejeme hodně sil a elánu při správě našeho města. 

Jan Černý, Pavlína Bínová, Vojtěch Dvořáček, Jaromír Gloc a Václav Buček – zastupitelé PRO Úvaly.