V našem městě žijí děti, mladí lidé, lidé středního věku i senioři. Budeme budovat zázemí a služby pro všechny.

Asi nejvíce nám tu schází lékaři: dětští, praktičtí a také specialisté. Pro tyto lékaře zajistíme prostory ve spolupráci se soukromými investory. S některými jsme už v kontaktu. Kromě možné výstavby velkých poliklinik je možné využít i budovu bývalého městského úřadu na Pražské ulici, kde mohou v budoucnu po rekonstrukci vzniknout jedna až dvě další ordinace.

Dobudujeme školku Bulharská, abychom ve městě zajistili školku i pro tříleté děti.

Posílíme sociální služby, a to hlavně ty terénní. Zřídíme denní stacionář a senior taxi. Chtěli bychom ve městě vybudovat více laviček v ulicích, nejen v parcích, ale pro odpočinek při cestě do obchodu či za kulturou.

A když už ve městě stavíme parkovací místa v ulicích, můžeme sem tam umístit i stojan na kolo – třeba před obchody a provozovny služeb, k zastávkám, do parků apod.

A potřebujeme i místo pro důstojné rozloučení s našimi blízkými. Chceme revitalizovat hřbitov – z bývalé márnice může po opravě vzniknout kolumbárium a rádi bychom rozjeli přípravu prostoru pro rozloučení – třeba i malou smuteční síň a sociální zařízení pro návštěvníky.

A veřejné WC potřebujeme i na náměstí.