Město má poskytovat servis občanům, a tedy se samo musí snažit informace k občanům doručit a získat zpětnou vazbu.

Chceme ve městě změnit praxi, kdy většinu informací občanům předává přímo starosta a co osobně nenapíše na facebook nebo do Života Úval, to nikdo neví (někdy ani další zastupitelé, a to i ti ze stejného spolku). Stejně tak potřebujeme minimalizovat odpovědi typu „vše probíhá podle zákona“ a „bylo vyvěšeno na úřední desce“.

Sjednotíme komunikaci napříč všemi kanály – web, aplikace, Život Úval, nástěnky a sociální sítě a rozdělíme ji mezi více zastupitelných lidí.

Rozhodovací proces o městských projektech musíme dostat k veřejnosti dříve, než je “vše hotovo” a pilují se jen “barvičky” a detaily. Je potřeba s lidmi mluvit mnohem dříve, už když se formuje zadání projektu. A taková zadání musí samozřejmě být zpětně dohledatelná a obhájitelná i pro ty, kteří se začnou zajímat později. To bohužel dnes není.

A revizí musí projít i městský web a městská aplikace. Nestačí je jen „mít“, ale musí taky být použitelné a sloužit veřejnosti.

Zadání pro participativní rozpočet jsme už odpracovali v aktuálním zastupitelstvu, teď už jen potřebujeme mít vedení města s vůlí ho spustit – to aktuální ji nemělo. 🙁