Zastupitelé za PRO Úvaly (Havránková, Černý, Dvořáček) se jako zástupci spolku ve středu 21. 11. 2018 setkali s vedením města, a to starostou Petrem Boreckým a místostarostou Alexisem Kimbembem.

Témat jednání byl více, mezi hlavní patřila zejména územní plán, připravovaný rozpočet na rok 2019, příprava provozu koupaliště v roce 2019, dopravní terminál u nádraží, svazková škola, OC Pražská anebo rozšíření zdravotního střediska. Pokud dojde ke shodě postoje členské základny nejsilnější opoziční síly s vedením města nad řešením jednotlivých otázek a problémů, budou je pak zastupitelé za PRO Úvaly podporovat i v zastupitelstvu města.

Hlavním tématem zasedání zastupitelstva 13. prosince bude rozpočet města na rok 2019. I na základě jednání z listopadu se spolek PRO Úvaly rozhodl podpořit rozpočet na rok 2019, při splnění několika podmínek a podnětů, které přitom nejsou na překážku dalšímu běhu investičních akcí:

  • Rozpočet bude respektovat připomínky Finančního výboru k rozpočtu na rok 2019 – finanční výbor požaduje nezapočítávání nejistých budoucích příjmů města.
  • Dotace přidělované městem nebudou diskutovat, jednat ani rozhodovat zástupci samotných příjemců dotací. Bude zaveden jasný systém přidělování dotací sportovním a zájmovým klubům, například dotace na žáka/člena a koeficienty na základě úspěšnosti klubu.
  • Město zavede SENIOR taxi po vzoru Říčan nebo Českého Brodu od června 2019 – Očekáváme zatím alokaci peněz v rozpočtu 150 tisíc na tuto kapitolu a v první půlce roku následnou přípravu projektu.
  • Vedení města zahájí přípravy participativního rozpočtu pro rok 2020. Očekáváme přípravu projektu v roce 2019 a následně alokaci řádově několik stovek tisíc v rozpočtu 2020, o jejichž využití by přímo hlasovali občané.
  • Nekrácení peněz na  dokončení rekonstrukci koupaliště

K 10. prosinci 2018 nemáme od vedení města na naše návrhy reakci. Věříme nicméně, že se na široké podpoře rozpočtu dohodneme.

 

 

Jan Černý a Vojtěch Dvořáček
zastupitelé PRO Úvaly