Na veřejnosti se objevily první zmínky o zřízení parkovací zóny kolem nádraží. Zóna má být poměrně veliká, od náměstí Svobody po Nerudovu ulici nebo po Prokupčák (Mlýnský rybník). Podle informací vedení města v této zóně dnes v pracovní dny parkuje kromě aut residentů zhruba 300 aut obyvatel ostatních částí Úval a „přespolních.“

Z informací je zřejmé, že tito dojíždějící motoristé budou mít smůlu. Regulace je jedno z řešení parkování kolem nádraží, na tom se s Otevřenými Úvaly a ODS shodneme. Nicméně je na vhodná doba na takto rozsáhlou regulaci? Co budou dělat dojíždějící Úvaláci? Pojedou (neekologicky) autem až do Prahy? Jakou mají alternativu? Jsou autobusy dostatečně posílené, aby obsloužily většinu Úvaláků v různých časech? K zavádění zón se chystá veřejná diskuze a my jen doufáme, že se nebude diskutovat jen o detailech předvybraného řešení, jako jsou hranice zóny nebo barvy čar na ulic, ale že to bude diskuze o celém systému dopravy pro všechny Úvaláky.

 

 

Jan Černý a Vojtěch Dvořáček
zastupitelé PRO Úvaly