Kronikářka města Lenka Mandová popsala v minulém čísle Života Úval, jak ji starosta požádal o rezignaci a jak chystá její odvolání na lednové zasedání zastupitelstva. Je-li pravda, že chce starosta odvolat zakladatelku Občanského fóra v Úvalech z pozice kronikářky města, jak je možné, že oficiálně neinformuje zastupitelstvo o pochybeních, která v kronikářčině práci vidí? A není-li pravda, že starosta zamýšlí kronikářku odvolat, jak je možné, že skutečnost v témže vydání městského plátku nevysvětlí, když to v jiných případech běžně a samozřejmě dělá?

Pokud by opravdu na hlasování o odvolání mělo dojít (a z osobních rozhovorů s aktéry tomu vše nasvědčuje), mělo by se konat až po té, co vedení města zveřejní důvody odvolání a kronikářka se k nim veřejně vyjádří. Odvolat někoho bez veřejné diskuze se prostě v moderním městě 21. století nedělá.

Jan Černý – zastupitel PRO Úvaly