Na webu Otevřených Úval se po volbách objevil článek hodnotící vznik koalice pro volební období 2014 – 2018. Jedná se o popis aktuální povolební situace z pohledu Otevřených Úval.

Zástupci spolku Pro Úvaly na teze týkající se spolku odpověděli na jiném místě, ale jeden odstavec byl také věnován mně osobně.

Důvody k odstoupení jsem dostatečně vysvětlil na webu Pro Úvaly a na stánkách Života Úval. S odstupem času a přezkoumáním svého rozhodnutí na něm neshledávám morální chybu. Výsledek voleb nám nedával mnoho šancí vytvořit koalici, přesto jsme se o to pokusili. Za stěžejní považuji finanční zdraví města a na tuto činnost se chci maximálně soustředit. Maximálně, to je tak, aby zastupitelé, rada města a starosta nemuseli vysvětlovat občanům „drobnou účetní chybu“ v hodnotě 34 milionů Kč (cituji text bývalého pana starosty v ŽÚ).

Mrzí mě nepříliš férové okopávání kotníků ze strany členů a zastupitelů Otevřených Úval, tak jak se neadresně pod text podepsali.

V ŽÚ číslo 1/2013 vyšel článek Ing. Bredy, kde komentuje mé vysvětlení odmítnutí členství ve Výboru pro výstavbu. Zkráceně bych napsal fotbalovou terminologií, že i fotbalový trenér si vybírá hráče do týmu dle svých představ.

Mám dispozici text, který jsem zaslal Ing.Bredovi:
Nabídky si cením. Po jejím zvážení však nevidím jedinou možnost, že by má duševní účast a přítomnost mohla fakticky dění a rozhodování změnit či ovlivnit. Protože se s Vašimi rozhodnutími neztotožňuji, nechci, aby mé jméno, má osoba, byla s Vaší současnou činností spojována. To je důvod, proč nebudu Vaši nabídku akceptovat.
Pokud máte pocit, že mohu pomoci se zpracováním tzv. slepých rozpočtů plánovaných akcí, jsem připraven se zapojit.

Na tuto nabídku se mně dostalo neurvalé odpovědi Ing. Bredy na stránkách ŽÚ.

Nevím tedy, proč je OÚ komentováno moje odstoupení tak bulvárně. Tím myslím v závorce „máme zdokumentováno“. Pokud bylo zapotřebí vysvětlit voličům staronovou koalici, je třeba hledat argumenty jinak.

Není potřeba pokračovat v předvolebních půtkách po volbách. Spolek Pro Úvaly vznikl a dostal hlasy od voličů z důvodu nespokojenosti voličů s předcházející koalicí.

Petr Hrubý PRO Úvaly