Peter Kytlica PRO ÚvalyTak nějak by se dala nazvat veřejná diskuse o podobě náměstí Arnošta z Pardubic. Ani řešení náměstí není tím, čím se zdá být.
1.      Už ve slovech „náměstí“ a „průtah“ v názvu jedné akce je rozpor, který nemá solidní řešení. Buď je to průtah, kde jezdí doprava bez omezení, a jak jsme vytrvale slyšeli, je to komunikace III. třídy a s tím se nedá nic dělat (!!!!!!!).
Nebo je to náměstí a potom jsme povinni tam chodit pěšky po vyhrazených plochách.

2.      V první části diskuse (vynechávám úvodní prezentační část a tzv. oponentní část, která snad ani nestojí za zmínku, neboť oponenturu si představuji trochu jinak) jsme marně dolovali z vedení města i zpracovatelů zadání – tím je myšlena jakási idea, která pojmenuje problémy řešené lokality a bude požadovat varianty jejich řešení (stačí i nástin rukou obligátní tužkou B6 na skicovacím papíře).
       Zadání od města zřejmě nebylo a studie, předložená v dobré víře jako výchozí podklad pro další odbornou diskusi, byla AUTOMATICKY překlopena do zadání pro další stupně PD.
BEZ  JAKÉKOLIV  RELEVANTNÍ  OPONENTURY!!!
Poměrně trapné zesměšňování kolegy JJ ani nemá cenu komentovat!
Myslím si, že i při výběru rodinného domku pro svou rodinu z katalogu by zodpovědní pracovníci vedení města věnovali větší pozornost zadání, než úvaze nad rozvojem centra města.
plán náměstí Úvaly

3.      Celá tzv. diskuse probíhá poměrně pozdě (nad projektem, před vydáním stavebního povolení (!!!!!!!!) a bylo celkem jednoznačně deklarováno, že diskuse se týká celkem „zásadních“ změn:

                 jestli bude strom více vlevo nebo vpravo
                 jestli bude rabátko s maceškami nebo růžemi
                 jestli bude/nebude  fontánka/pítko žulové nebo umělecky přírodní (beru pítko s chlazeným muškátem! J pkyt)
                 jestli se tu a onde přidá jedno/dvě parkovací místo
atp.
S podivem je, že není nikde k mání vyjádření zástupců města (minulých i předminulých) k navrhovanému řešení.
Až přímé dotazy  kolegy JČ donutily současného starostu aspoň k osobnímu vyjádření. Vzhledem k rozsahu investice je to zoufale málo a to neberu v potaz, že názory přímo dotčených obyvatel nejsou známy vůbec!!!
4.      Připomínka, že celé řešení zakonzervuje a zahustí stávající dopravu do dolní části náměstí v pravotočivé zatáčce pod svahem a před školou (kde bude výhledově cca 750 studentů) celkem vyšuměla do ztracena.
Řešení je navíc zvýrazněno poměrně brutální vizualizací, kde asfaltová mírně klesající „ránvej“ se střední vodící bílou čárou opticky končí na fasádě protilehlé školy.
Na poznámku „co když tam budou jezdit řidiči rychle“, projektanti odpověděli, že tam umístí „oranžové patníky“.
Ještě že je v Husovce ten přejezd přes koleje, který zpomaluje dopravu (J)
5.      Je s podivem, že ani moje invektiva, že řešení mi připadá málo inovativní a nevidím žádný urbanistický přínos předkládaného řešení, celkem s nikým nehnula. (Projektanti zřejmě nejsou vůbec „zdravě“ ješitní!)
Zřejmě celá debata neměla jiný účel, než jenom akademicky poklábosit nad projektem a učinit zadost tzv. zveřejnění záměru úprav v centru města – „ mohli jste se vyjádřit, ale tuto možnost jste nevyužili“.
6.      A tak jsem si pro sebe vyvodil tento závěr: Každý se něčeho bojí!
                 obyvatelé náměstí se bojí, že nebudou mít kde parkovat
                 podnikatelé na náměstí se bojí, že přijdou na buben
                 stávající vedení města se bojí rozhodnout o změně, protože se bojí o:
o   dotaci na komunikaci (průtah)
o   dotaci na stavbu a zateplení dvou budov na náměstí
                 minulé, toto i budoucí vedení města se bojí investovaného promarněného politického kapitálu do této akce
Jedině zpracovatelé PD se nebojí. Odevzdali projekty ve své nejlepší víře tak, jak se po nich chtělo a další úpravy budou jen jako nová vícepráce.
7.      Ve smyslu titulku článku mi vychází, že náměstí je ten nejméně viditelný a palčivý problém Úval (nebo Twin Peaks?). Ale politicky nejvíce viditelný. Ale prakticky je rozhodnuto.
Přimlouval bych se za pěknou plastovou desku (něco jak má Hušák ve své aréně), kde by bylo napsáno pro další generace, kdo byl autorem tohoto řešení.
Je smutné, že k diskusi vyzývalo město, koalice i opozice, ale účast ostatních občanů je více než chabá. Čím to je? Odpovím si sám:
                 malá (spíše žádná) prezentace, která zúčastněným stranám možná i vyhovuje. Občané do ničeho nemluví a v důvěře (nebo nedůvěře) ve vedení města pasivně přijmou věci příští
                 málo vypíchnuté DŮSLEDKY navrhovaného řešení
Celá diskuse se „smrskla“ na diskusi mezi opozicí (PRO Úvaly s malou podporou 3 občanů) a stávajícím vedení města (starosta) a projektantů. Trošku to i podprahově zaznívalo v názorech občanů – „…opozice tlačí na město…“.
vizualizace náměstí Úvaly

8.      Přitom důsledky pocítí hlavně ti, kteří se bojí (viz. bod 6).

                 obyvatelé náměstí NEBUDOU mít kde parkovat
                 pro housky, hřebíky, tužkové baterky, atd. se bude jezdit tam, kde se zaparkuje
                 u hospody (na jakémkoliv místě) se už nezaparkuje s užitkovým autem (náklaďák, avie, V3S, atd.), aby se mohlo zaskočit na oběd
                 zásobování bude zřejmě na výjimku
                 náměstí bude čistým vydlážděným prostorem, které si bude znovu hledat svou identitu
9.      A tak na shledanou na náměstí (doporučuji ho přejmenovat na „ náměstí U průtahu“), kde budeme sedět na dotovaném mobiliáři, obdivovat dotovanou lámanou dlažbu chodníků, pozorovat zeleň na obzoru (za víceméně opravenými fasádami domů náměstí), popíjet vodu (tržní cena) z dotovaného žulového pítka a hlídat děti a vnoučata, aby nevběhly na dotovanou komunikaci III. třídy, kudy bude projíždět doprava z momentálně opravované kolínské komunikace …
10.  Sovy opravdu nejsou tím, čím se zdají být…
A stejně jako v městečku Twin Peaks bylo slyšet houkání slov, jako varování před problémy budoucnosti, je i v návrhu úprav jednoho náměstí v Úvalech skryto mnoho momentálně neviditelných problémů ….
Nemělo by se hledat nějaké jiné řešení?