Tentokrát na otázku:

Jaká je vaše představa o možnosti využití lomu v Riegerově ulici?

Lom v Úvalech je úžasné místo – trochu stranou, ale zároveň pořád v centru a dobře přístupné. Využít by se měl k doplnění chybějících funkcí do centra města. Chybí nám pořádné letní kino, letní divadelní a ani míst pro vyžití teenagerů nebo „nekolektivních“ sportovišť v Úvalech mnoho nenajdeme – venkovní posilovna nebo skatepark by tak také mohly najít v lomu své místo.

Pro všechna výše uvedená hraje do not, že v okolí je málo domů, jejichž obyvatelé by byli rušeni kulturními produkcemi nebo sportováním, navíc si myslíme, že většinu navrhovaných možností využití lze v lomu skloubit. Náš spolek je tedy pro kombinaci využití pro teenagery, sport i funkce kulturní. Využití pro mládež dává smysl, protože škola je blízko, a stejně tak letní scéna v centru města by byla pro kulturní život ve městě jednoznačně přínosem.

Co nás ale i tentokrát zaráží, je samotná položená otázka.

Rada města totiž na podzim schválila zadání studie, která město bude stát přes 300 000 korun, architektonické kanceláři A.L.T.. Jedná se o stejnou architektonickou kancelář, která zpracovala projekt rekonstrukce náměstí nebo „65“ – obojí si dovolujeme označit za ne zrovna vynikající dílo. O zadání pro architekty A.L.T. přitom nebylo diskutováno v komisích a to ani v komisi pro investice, v těch totiž bude diskutována až hotová studie. Dále pak Město požádalo o dotaci z Nadace ČEZ na projektovou dokumentaci pro skatepark. Nutno poznamenat, že za podobnou nebo nižší částku mohlo město uspořádat ideovou architektonickou soutěž. Takto budeme mít jeden návrh a nebudeme mít srovnání s návrhy jinými.

Snahy vedení města o využití lomu jsou chvályhodné a obecně je podporujeme, ale o osudu lomu je tak prakticky rozhodnuto a „zadavatel“ dotazu z redakce Života Úval, pan Marek Mahdal, o tom musí jako tiskový mluvčí města a člen Otevřených Úval vědět. Je proto s podivem, že se zastupitelů ptá na věci již nějakým způsobem rozhodnuté a rozpočtované.

Jan Černý a Vojtěch Dvořáček
zastupitelé PRO Úvaly

(vyšlo také v Životě Úval – červenec 2016)