Chceme vědět, jak se vám v Úvalech žije!
Jsou Úvaly městem, kde je radost bydlet, nebo vám tu něco důležitého chybí? Kultura? Sport? Doprava? Školství?
Úvaláci, věnujte chvíli Dotazníku PRO Úvaly a řekněte budoucímu vedení města, jak jste spokojeni s žitím ve svém městě. Ať vědí, co nás doopravdy pálí…

(Dotazník je připraven a bude vyhodnocen profesionálním sociologem. Jeho plné výsledky budou publikovány v Životě Úval a budou předány i novému vedení města, ať už v něm bude kdokoliv, na podzim 2018)