V předvolebním (září 2022) Životě Úval uspořádala redakce dotazník mezi kandidujícími spolky a politickými stranemi s omezením délky odpovědí na 1800 znaků. Respektovali jsme toto zadání, ale omezený prostor často vede ke zjednodušeným a heslovitým univerzálním odpovědím bez kontextu.

Protjo sme se rozhodli alespoň zde zveřejnit stránku s rozšířenými odpověďmi, které bychom rádi Úvalákům dali, kdyby byl prostor v Životě Úval nafukovací.

Tak pěkné čtení!