Naše čtvrť je staronová, alespoň pro mne to tak je. Bydlíme zde od roku 2004. Pozemek jsme kupovali přes společnost KISS GARANT, tato společnost přidala k staré zástavbě novou rozsáhlejší část. Stavěli jsme jako jedni z prvních, bez cest, bez vody a bez elektřiny.

Naprosto zavádějící název pro společnost, která v naší lokalitě napáchala spoustu škod. Částečně je na vině i město, tehdy nekontrolovalo a nekonalo. KISS GARANT nám tak nechal spousty pomníčků na řešení. Prašné polní cesty bez osvětlení, špatnou kanalizaci. Asi by se dalo pokračovat ve výčtu toho, co KISS GARANT neudělal.

Dosud naše lokalita zajímala město jen zřídka kdy. Většinou jen na úrovni slibů, polovičatých řešení a nesmyslných návrhů jako bylo například vybudování komunikace před vlastním domem podmíněné kolaudačním rozhodnutím. Cesta odnikud nikam a ještě na cizím pozemku.

Dnešní situace je jiná, město o naši lokalitu projevuje zájem. Jsem rád, že to tak konečně je.
Snad uzrál čas, snad pomohla dávná komise pro městské části, určitě skupina Sever 3H a pracovní skupina Sever.Zásadní je zájem obyvatel lokality o to jak a kde žijí. Začíná se blýskat na lepší časy. Viditelně a koncepčně. Bez fungující kanalizace se nemohou rekonstruovat komunikace, nebude osvětlení.

Starosta města, pan Borecký, nás nedávno informoval o tom, že se i s osvětlením se pro naší lokalitu počítá. Buduje se zasakovací pás včetně cesty, která nás propojí s Úvaly. Město tak postupně napravuje „hříchy z mládí“. A za to děkuji.

V současné době proběhla rekonstrukce kanalizace, kterou si město po letech přebralo a kterou KISS GARANT předal v žalostném stavu! Nátok spodních vod a průnik dešťových vod nadměrně zatěžoval čistící stanici v Horoušanech, bylo nutné přistoupit k opravě stávající kanalizace.


Společnost BMH se zúčastnila výběrového řízení, vyžádala si doplňující informace například kamerový záznam a soutěž vyhrála svojí nabídkovou cenou. Pan Michal Pešek z této společnosti mi poskytl pár zajímavých informací. Oprava kanalizace je prováděna bez nutnosti kanalizaci vykopat, což je pro nás opravdu důležité.

Kanalizačním potrubím prolézá vozíček s kamerou a obraz je přenášen na stanoviště obsluhy, která vyhodnotí další postup. Na poškozené místo pošle robota, který poškozené místo vybrousí a jiný vozíček dopraví na místo opravy skelnou tkaninu napuštěnou pryskyřicí. Obsluha nafoukne gumový válec vozíčku, ten tkaninu nalepí přes poškozené místo a tak záplatou zalepí poškozené místo, podobně jsou opravovány i kanalizační odbočky, které netěsní, tam je použit na místo tkaniny polotovar v podobě klobouku bez dna. Pak nastupuje znova robot a případné nerovnosti vybrousí. Vypadá to jednoduše a opravy probíhají rychle.

Jednoduché to ale není, parta chlapů se musí dost snažit, aby vše probíhalo ve správném čase a tak jak má. Spousta aut, kompresory, technika a kontroly. Naše kanalizace je dle vyjádření pracovníků BMH docela dobrá, viděli už i horší. Někde je potrubí zmáčknuté o cca 2-3 centimetry, tedy místo 250 mm má 230 mm. Spád je podle slov pana M. Peška dobrý, voda odtéká. Po dokončení spol BMH provede kamerové zkoušky a dílo předá městu.

Mám dobrý pocit, moje focení a vyptávání nikomu nevadilo, určitě je to i proto, že svou práci umí a není co schovávat. Snad to bude oprava poslední, jenže to budeme vědět až po čase, kdy bude provedena další kontrola…  O kanalizaci je potřeba pečovat.

Petr Vosecký PRO Úvaly