Nedávno se objevila na webových stránkách města studie zástavby lokality Hostín – II. etapa. Studie z velké části respektuje původní územní studii Hostína z roku 2008. Liší se však v jednom podstatném bodě. Místo bytových domů s obchody v přízemí (a případně restauracemi) navrhuje supermarket s parkovištěm.

Původní studie navrhovala bytové domy s obchody, které vytvořili malé náměstí u kterého byla i autobusová zastávka. Hostín a Slovany by tak dostaly důstojné centrum. Nyní se však místo tohoto důstojného centra navrhuje supermarket s parkovištěm.
Proti supermarketu s parkovištěm nic nemám, ale postavit ho doprostřed čtvrti je prostě nesmysl. Pokud tedy investor zrušil Hostínské náměstí, kam jej přesune? Pojďme se pokusit přesvědčovat developera, ať náměstí zachová.
Komise rady města pro výstavbu, investice a územní plánování záměr se supermarketem schválila. Připomínky měla pouze k aspektům jako odvodnění a zeleň. 11.5. 2015 bude veřejné projednání této studie. Když už nemůžeme projekt Hostína celý zrušit nebo zásadně redukovat, tak alespoň donuťme investora dodržet původní koncepci, která není jen sídliště se samoobsluhou (dnes se říká supermarket).

Obrázky i s komentářem níže připravil Jiří Vomáčka

Původní varianta Hostínské náměstí pojímá jako městské centrum – v podstatě zde není ani jedna čistě obytná budova. Vše je označeno jako buď jako obytné se službami v přízemí, anebo veřejná vybavenost nebo jako prodejna. V jiném plánku ta budova prodejny byla označena jako třípatrová, ostatní budovy jako 3P + ustoupené patro (tedy 4 patra celkem).

Nová varianta najednou v místě přímo u současných bytovek plánuje další bytové domy (už staví a inzerují). V další etapě (na webu města) je pak vidět přízemní prodejna (namísto patrové budovy), a polyfunkční dům. Zmizela budova občanské vybavenosti.