Jan ČernýV předchozím příspěvku na našem blogu jsme Vám čtenářům představili etapizaci výstavby. Nyní Vám představujeme návrh spolku PRO Úvaly na etapizaci výstavby v Úvalech.

Jedná se návrh k diskuzi a předpokládáme, že ostatní sdružení a strany v zastupitelstvu budou k němu mít připomínky. Co by se však během úprav nemělo ztratit, je princip etapizace. Další plochy k výstavbě jsou uvolňovány ve chvíli, kdy je přecházející etapa dokončená. Zároveň díky rozprostření nové výstavby do delšího časového období bude více času vybudovat služby s dostatečnou kapacitou a kvalitou.

Nedílnou součástí návrhu je omezení rozvojových ploch. Tam, kde je to možné by se měly rozvojové plochy rušit. Při diskuzi o úpravách tohoto návrhu by mělo mělo platit, pokud někde výstavbu urychlíme, někde jinde jí musíme zpomalit. Pokud toto pravidlo nebude platit, etapizace výstavby nemá smysl.

Všechny plány a důvody, které jsou uvedené výše jsou brány z pohledu města a jeho obyvatel. Při změnách a regulaci zastavování pozemků však nesmíme zapomínat na to, že dotčené pozemky jsou vlastníků – soukromých osob, firem, města nebo státu. Pokud například chceme na části ploch zrušit možnost výstavby, mělo by to dopadnout na všechny vlastníky stejně a nikoli selektivně, tak jak se to zrovna vládnoucí většině v zastupitelstvu či jedincům v ní hodí.

Návrh etapizace územního plánu - PRO Úvaly

Návrh etapizace územního plánu – PRO Úvaly