Omezení růstu Úval slibovaly před volbami všechny politické strany a sdružení. Jaká je ale nakonec realita?

Jan Černý PRO ÚvalyNa mimořádném prázdninovém zasedání zastupitelstva byly schváleny plánovací smlouvy, ve kterých se město zavazuje spolupracovat s dalšími developery a tak rozšiřovat Úvaly o nově zastavěné plochy. (zastupitelé spolku PRO Úvaly pro tyto smlouvy nehlasovali.)

Týká se to lokalit Výpustek (250 obyvatel) a U Horoušánek (150 obyvatel). Nyní je tak spolu s plochou u Radlické čtvrti (cca 350 obyvatel), Nového Hostýna (3500 obyvatel) a Vinice (400 obyvatel) nastartováno enormní množství ploch určených k zástavbě a vedení města chce dokonce přidat další! 

Srovnání počtu lékařů a odhadu potřebného počtu z demografické studie

Současné vedení Úval tyto kroky obhajuje dokola jen jediným – budeme mít peníze na „důležité a nezbytné projekty“ (opravu náměstí, rozvoj škol, úvalský stonehenge…). Často se také opírají o demografickou studii z roku 2013 [stáhnout pdf], která ale třeba jasně uvádí, že už teď máme v Úvalech nedostatečné kapacity prakticky ve všech lékařských oborech. Bez úvahy kolik lidí v Úvalech bydlí bez trvalého bydliště a kolik z kapacity lékařů ukrojí jejich pacienti z okolních vesnic. Copak toto lze vyřešit dalším skokovým nárůstem počtu obyvatel?

A navíc tato studie vůbec nereflektuje všechny potřeby, které novou výstavbou vzniknou – například dopravní zatížení – všichni ti noví lidé budou chtít také jezdit do práce ve všední dny ráno a kolik z nich, z okrajů Úval, bude chtít zaparkovat u nádraží? Peníze získané od developerů tím, že jim bude stavba povolena, zdaleka nebudou dostatečné pro občanskou vybavenost, kterou budou noví obyvatelé potřebovat, natož na tu, kterou potřebujeme už teď my, stávající občané Úval. Nová zástavba tak město daleko více zatíží, než co jim přinese. Kvůli rozhodnutím předchozích zastupitelstev už bohužel nelze zastavit zástavbu na všech plochách, ale růst Úval lze alespoň zpomalit tak, abychom měli co nejvíce více času občanskou vybavenost a infrastrukturu města postupně připravit.

Aby se růst obyvatel Úval co nejvíce zpomalil, navrhujeme zavést například etapizaci nového územního plánu. V čem taková etapizace spočívá? Zastavitelné plochy navrhujeme rozdělit do 3 skupin:

  • Etapa I. – zastavitelné ihned 
  • Etapa II. – zastavitelné, pokud bude I. Etapa zastavěná z 80% a nejdříve po roce 2025
  • Etapa III. – zastavitelné, pokud bude I. a II. Etapa zastavěná z 80% a nejdříve po roce 2035

s cílem co nejvíce zastavitelných ploch umístit do etap II a III.

nedokončitelný satelit mezi Křenicemi a Sibřinou

Při etapizaci je tedy větší jistota, že nedojde k překotné zástavbě na všech plochách zároveň. Tímto krokem také zajistíme, aby Úvaly nebyly ze všech stran obehnány nekonečnými staveništi, protože zrovna na trhu nemovitostí nebude poptávka (viz různé nedokončené čtvrti v okolních obcích).

ukázka návrhu etapizace v Dolních Břežanech

Etapizaci v územním plánu mají výborně zpracovanou například Dolní Břežany nebo Klecany.

V září jsme veřejně zastupitele vyzvali k diskuzi o etapizaci územního plánu návrhem jednoduchého usnesení: „Zastupitelstvo města Úvaly ukládá radnímu Josefovi Polákovi aby při úpravě návrhu územního plánu města Úvaly před veřejným projednáním určil etapizaci všech zastavitelných ploch mimo těch, kde je města v součinnosti s investorem smluvně vázáno.„, ale žádný zastupitel z jiných stran a spolků nás nepodpořil. Moc tomu nerozumíme. Copak tu v Úvalech nebydlí s námi? Nechodí každé ráno na vlak ulicemi plných aut, svoje děti lehce dostanou na každý kroužek a k dětskému lékaři? Navíc etapizaci navrhuje i volební program vítězného sdružení Otevřené Úvaly a tak by bylo dobré společně napnout síly tímto směrem. Přestaňme si už konečně stěžovat na promarněnou anketu o Novém Hostýně a začněme řešit, co ještě lze zachránit!

Nadále pro nás platí, že budeme hledat plochy, u kterých bychom zastavitelnost zrušili úplně. Etapizace územního plánu pro nás není cíl, jen jedním z dílčích prostředkům jak zpomalit překotný růst Úval. Věříme, že všechny pozitivní změny v návrhu územního plánu projdou a budou procesně zapracovány neukvapeně, tedy tak, aby byl postup právně nenapadnutelný.

Jaromír Gloc a Jan Černý
zastupitelé PRO Úvaly