Jan ČernýMěsto Úvaly vyhodnotilo zakázku na projekt revitalizace Výmoly – protipovodňová opatření tak, že z 8 uchazečů jich 5 vyřadilo a to nejlevnějších. To zní trochu podivně, a proto jsem se rozhodl všem 5 vyřazeným uchazečům zavolat. Ptal jsem se jich, jestli vědí, proč byli vyřazeni a zda to bylo z jejich pohledu oprávněné.

Odpovědi byly různé (z důvodu ochrany dotčených firem nemohu uvádět konkrétní jména- mohlo by je to poškodit v dalších výběrových řízeních vypisovaných Městem Úvaly). Jedna firma odpověděla, že její nabídka tam vůbec neměla být hodnocena (původní řízení totiž bylo zrušeno a v tom druhém, platném, posuzovalo město první z nabídek této firmy, neboť druhou oprávněně zamítlo, první nabídka ale kvůli zrušení řízení nebyla platná) . Další firma byla vyřazena z důvodu špatné referenční zakázky, přičemž této firmě nebyla dána možnost na doplnění.

Jiná firma (ta nejdražší) byla nejdříve z hodnocení vyřazena a následně pak vrácena a to bez toho, že by byla vyzvána k doplnění (jak lze vyčíst ze zápisu hodnotící komise). To jen napovídá tomu, že byla vrácena proto, aby nakonec „soutěžili“ alespoň 3 uchazeči.

Výmola u Prokupského rybníkaObecně vyřazené projekční firmy sdělovaly, že pokud je zadavatel vyloučí z formálních důvodů, příliš se nehádají. Neodvolávají se, protože se bojí, že když zakázku vyhrají a budou na ní pracovat, tedy projektovat a spolupracovat se znepřátelenými úředníky, nebude to pro ně mít cenu. Projektanti mají zkušenost, že spolupráce s úředníkem, který si myslel na jiného výherce zakázky, prý nefunguje a práce se neúměrně zkomplikuje.

Zakázku nakonec vyhrála úvalská firma HG Partner a jsem docela rád, že to bude dělat někdo místní. Nejsem však rád, že to vypadá, že Město neudělalo tlustou čáru za podivnými zakázkami minulosti a lá losovačky.

Musím ocenit vedení města, že mne nechalo nahlédnout do kompletní dokumentace výběrového řízení. Ze samotné dokumentace se nedá vyčíst záměrná manipulace. Přesto zůstává velmi podezřelé, proč bylo vyřazeno zrovna 5 nejlevnější firem a zůstaly jen 3 nejdražší (původně dokonce jen 2 a úplně nejdražší byla do řízení dodatečně vrácena).

projektant
Nabídnutá cena v Kč s DPH
Verdikt výběrové komise
ŠINDLAR s.r.o.
588 060
vyloučena
Vodohospodářský ateliér, s.r.o.
638 880
vyloučena
NDCON s.r.o.
868 417
vyloučena
Atelier Fontes, s.r.o.,
887 656
vyloučena
Sweco Hydroprojekt a.s.
938 960
vyloučena
HG Partner s.r.o.
949 850
vítěz
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
965 580
platná soutěžní nabídka
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s
1 085 370
vyloučena a později vrácena

Dotace na tuto akci byla 950 000 Kč od Středočeského kraje a spoluúčast města byla 50 000 Kč. Dotaci město získalo i díky zastupiteli Petru Petržílkovi. Vyprojektovaná opatření, hlavně poldry, budou následně budovány na náklady povodí Labe – správce toku Výmola, nikoli na náklady města. Projekt je tedy pro město velmi důležitý.

Právě v takovéto kontrolní činnosti vidím hlavní roli opozice. Článek jsem s předstihem před uzávěrkou poskytl vedení města, aby se mohlo k záležitosti relevantně a věcně vyjádřit.

Jan Černý
zastupitel PRO Úvaly

(vyšlo v Životě Úval – červen 2015)