11.5.2015 proběhla „veřejná“ diskuze nad projektem výstavby v Hostíně.

Veřejná byla v tom smyslu, že se jí zúčastnilo pouze cca 20 lidí (!!!!!) . Z toho skoro polovina byli zástupci města a hostů – projektanti a investor / developer.
Ti, kteří mohli a chtěli sledovat diskusi „on-line“, měli smůlu. Kvalita obrazu byla průměrná a zvuk nepoužitelný. Pan starosta tento nedostatek  na G+ komentoval následovně:
Dobrý večer, moc nás to mrzí. Nevím, co se stalo, použili jsme stejné mikrofony, jako používáme pro přenosy ze zastupitelstva. Je to další impuls, co musíme ohlídat …“
 Nazývat potom tuto akci „veřejnou diskuzí“ je opravdu velký eufemismus!

Očekával bych, že organizátor po zjištění nedostatku v kvalitě přenosu této akce uveřejní v pár bodech obsah veřejné debaty v komentáři pod záznamem z přenosu.

A ono nic. Jako by se nic nestalo. Je vidět, že „vox populi“ celkem nikoho nezajímá.

 

To daleko lépe to mají „zmáknuté“ na Praze 4, při debatě o rozšíření OC Chodov.

Viz: https://www.youtube.com/watch?v=VWNXyQCffys

Dovolím si tedy prezentovat několik vlastních postřehů z veřejné diskuze.

 

První sada otázek se týkala formalit kolem projektu Hostín, např. kdo inicioval změnu schválené studie, kdo je vlastně investor a v jakém stavu je schvalování změn.
 

Investor je prý tentýž, pouze se jinak jmenuje a má jiné personální obsazení.
V podstatě je to jedno, protože pozemek je soukromý a případné majetkové přesuny nijak neovlivní (nebo by neměl ovlivnit) developerský záměr.

V katastru nemovitostí je jako majitel uveden „Úvaly Development, s.r.o.,
                                                       Politických vězňů 912/10, Nové Město, 11000 Praha 1“

Jako investor se prezentuje „Palmer Capital Czech Republic, s.r.o.,
                                                      Politických vězňů 912/10“

Na otázky proč byla změněna původní schválená studie a jaký je stav schvalování změn nebyla předložena jasná a srozumitelná odpověď. Je více než zřejmé, že změnu inicioval developer, ale potvrdit to (ústy zástupce investora p. Laubeho) přímo nechtěl. Projekt se „prý vyvíjí v čase …..“

 
Druhá sada otázek se týkala vlastních změn původní schválené studie.

 

Konkrétně kam zmizela původně navrhovaná příjemná příměstská architektura – náměstíčko, obchodní ulice v návaznosti na křižovatku „Škvorecké“ s budoucí komunikací „Dlouhá“. Teď  z toho zůstaly pouze obytné domy (s parterem k pronajmutí) a obchodní dům.

 

Argumentace pana arch. Hlaváčka byla věcná. Profesně ho chápu, sám viděl, že náhrada náměstí parkovištěm není moc atraktivní, ale co měl dělat, když byl požádán o změnu? Sdělením, že navrhovaný obchodní dům není na pořád, že se dá lehce zbourat a postavit tam něco jiného („třeba kostel“ – to byl vtípek), jsem byl hodně překvapen. Vždyť jaká to bude kvalita stavby, když se počítá s malou životností objektu !!!!  A to vzápětí kritizoval architekturu LIDLu, Penny, atd…
Kolem budoucího obchodního centra bylo vůbec veselo!

 

V obrázku cituji přibližně větu, která zazněla:

 

 
Na rozdíl od architektů i investora si myslím, že nové budoucí městečko „Úvaly Jih“ si zaslouží lepší centrum než parkoviště u obchodního domu!
A co  na to říká současné vedení města? Jasný názor jsem v diskuzi neslyšel.
 
Ale změna studie je stavební komisí (poradním orgánem rady města) odsouhlasena!
Ze strany vedení města padla otázka na financování celého projektu, včetně inženýrských sítí, údržby zeleně, autobusové dopravy, atd. To se asi bude teprve konkrétně vyjasňovat.
 
Zástupce investora neustále zdůrazňoval, že se chce dohodnout o všech změnách s městem a nechce nic dělat za jeho zády.
Což je pozitivní přístup investora, to se musí uznat!
 

 

Poté vstal pan starosta Borecký, přistoupil k plátnu, na kterém byla zobrazena celková situace Hostína, a rukou zakomponoval kde bude stát nová svazková škola! Bylo docela zábavné pozorovat jak pana arch. Hlaváčka, tak i přítomné radní, pro které to zjevně byla nová informace.

 

 

Tím by prý mělo (samo od sebe?) vzniknout jakési centrum mezi obchodním domem, na jedné straně a školou na straně druhé. Na druhé straně komunikace !!!!  Pro mne (a nejenom pro mne) bylo dalším překvapením večera, že se pořád mluvilo o ulici „Škvorecká“, jako kdyby to byla nějaká komunikace na sídlišti. Byl opomíjen fakt, že se jedná o komunikaci II. třídy, spíše transit z města na jih k dálnici s už teď velkým provozem nákladní dopravy. V Úvalech by pak vzniklo vlastně takové druhé náměstí Arnošta z Pardubic s průtahem !!!
Minimálně do té doby, než se zrealizuje přeložka II/101 v návaznosti na obchvat 1/12.
Projektanti a nakonec i zástupce investora, zaskočeni argumentací občanů, kteří po Škvorecké často jezdí, odpověděli, že se nad tím budou muset zamyslet.
Padaly návrhy na odbočovací pruhy (pokud se vejdou) , semafory (pokud je kraj povolí), atd.
Není v tom jasno – město to netrápí, architekt neřeší, stavař bude řešit, až bude vyloženě muset. Otázku kvality bydlení podél takovéto komunikace řešil pan arch. Hlaváček bonmotem (volně cituji): „…. není to nakonec TAK hrozné, vždyť tisíce Pražanů bydlí hůře….“
Je zajímavé, že zástupce města – za „Odbor životního prostředí a územního rozvoje“, což je vlastně takový hlavní architekt města – neměl JEDINOU připomínku ani dotaz !!!!
Jaký bude výstup z veřejné diskuze?
Jak bude pokračovat realizace projektu Úvaly-Hostín?Předpokládám, že architekti a zástupce investora zapracují podněty z diskuze do studie a návrh předloží k projednání.
Jak se k tomu postaví město?
Rozhodnou se zástupci města opět zorganizovat veřejnou diskuzi?
Jsem pro.
Město by mělo ukázat, že o názor občanů skutečně stojí a občané využít tuto příležitost. Jinak hrozí, že na Hostíně bude postupně nekontrolovaně za pasivního přístupu města vznikat sídliště, bez jakékoliv organické vazby na Úvaly-sever.

 

A to snad není v zájmu města, nebo je ?