Život Úval 05/2016Tentokrát na otázku:

Jak hodnotíte úroveň stávajících služeb v Úvalech, jaký vidíte jejich další rozvoj? Které služby zde chybí?

Nebudu si stěžovat, že nám chybí supermarkety, školy, kina, nemocnice, geotermální elektrárna a podobné vymoženosti. Mrzí mě, jak málo vedení města dělá pro informování svých občanů. Máme sice měsíčník Život Úval, jenže pojďme si udělat malou analýzu toho, co nám třeba minulé číslo přineslo:

Jsme akční – v součtu cca 4 strany ŽÚ zabraly různé pozvánky na kulturní a spolkové akce rozsypané téměř po celém časopise. Jen některé akce jsou už dávno pryč, než se ŽÚ dostane do schránek. Trochu to zachraňují redakční reportáže z akcí, které proběhly – 2 strany –, ale nejvíce prostoru dostaly zprávy ze škol, školek, MDDM a spolků – celkem 8 stran –, které občas duplikují právě výše zmíněné reportáže a pozvánky. Co kdyby příště, místo opakování, zbylo místo na nějaký tabulkový přehled, co se kdy chystá?

Také si píšeme o koupališti – 2,5 strany – všichni ho moc chceme, a kupodivu i ti, kteří ho zavřeli. Škoda, že už se nedočteme, jak koupaliště vypadá dnes, nikdo nepřipomene, proč se zavřelo, proč se tam zbouraly stavby, a co brání jeho opravě. Je to dost velké téma pro referendum, ale ne pro Život Úval?

Jen tak mimochodem, půl Úval bude půl roku uzavřeno kvůli opravám ulic – pouhá ½ strany – proti rozhovoru s „geokačery“ – 2 strany, článcích o barvách kontejnerů na tříděný odpad a novém logu Ukliďme Pošembeří – 1 strana. Co jsou pro Vás důležitější informace a o čem byste se rádi dozvěděli více?

ukázka z ŽÚA pak už jen třešnička z pera člena redakční rady, který ve svých „mini-reportážích“ dokáže mistrně smíchat skutečnost, fikci, vzpomínky na dětství, zprávu o svém zdravotním stavu a i politickou stížnost. Neuvěřitelné.

Rozvoj Života Úval? Přál bych si, aby ŽÚ byl méně pozvánkovým a školním/MDDM/spolkovým časopisem, a bylo v něm více vidět redakční práce. Chtěl bych číst reportáže, analýzy, shrnutí z veřejných projednávání čehokoliv a rozhovory, které tvoří zkušená redakce, nikoliv laičtí čtenáři, jako já teď. A úplným bonbónkem by pak byla i důstojnější grafická úprava časopisu.

Jaromír Gloc PRO Úvaly

(vyšlo také v Životě Úval – červen 2016)