referendum v ÚvalechInstitut referenda se má používat  pouze v nejzávažnějších případech. Mějme referendum o úložišti jaderného odpadu či o obchvatu Prahy, který by někdo chtěl dělat kolem Úval. Uspořádat referendum na jednu jedinou investici je však podivné. Proč bychom pak neměli dělat referendum o rekonstrukci náměstí (17 mil. Kč) nebo třeba o prodeji bytového fondu (příjem řádově desítky mil. Kč)?Také můžeme udělat referendum o městské policii (více než 30 mil. Kč za deset let). Proč zrovna jen o koupališti? Protože si starosta nechce občany znepřátelit a proto je nechá udělat nelibé rozhodnutí za něj, aby mohl říkat „to já ne?“? Nebo snad mají někteří zastupitelé bazén na zahradě a tak by „obyčejné“ koupaliště raději zasypali?

Další neznámou, ale velmi důležitou věcí je, jak přesně bude vypadat otázka. Bude jednoduchá: „chcete zrekonstruovat koupaliště?“ nebo třeba sugestivní: „Chcete rekonstruovat koupaliště za 30 mil. Kč …které je jen pro Pražáky a kvůli tomu Vám neopravíme vaši ulici a ještě vám zvedneme daň z nemovitosti?“. Každý dodatečný atribut v otázce je manipulativní (zvláště když údaj o 30. milionech nebo třeba o Pražácích není dostatečně podložený).

Zajímavá je také dikce vedení města. Prohlašují, že referendum prostě bude, ačkoliv ještě není schváleno zastupitelstvem. Mají se snad opoziční zastupitelé bát hlasovat proti jeho vyhlášení, protože všichni občané už se přece na referendum těší? Kdo by byl přece proti hlasu lidu, toho můžeme lehce zostudit… Je toto skutečně rétorika, kterou chceme v úvalské lokální politice zavádět?

Ing. Jan Černý a Mgr. Vojtěch Dvořáček (zastupitelé za PRO Úvaly)

(vyšlo také v ŽU 05/2016)