Ne každý najde svou ulici v plánku rekonstruovaných ulic na letošní rok zveřejněném na stránkách města. Doufejme, že se podaří seznam zrekonstruovaných ulic rozšířit v brzké době natolik, že se nikdo z nás, obyvatel Úval, nebude bát vyrazit pěšky na vlak, na nákup či do divadla ve vycházkové obuvi bez obav okamžitého zabahnění. V mnohých ulicích tomu tak dnes ještě bohužel je…

Článek na webu Úval