Jaké vidíte možnosti rekreačního a sportovního vyžití v Úvalech?

oficiální představení projektu hřiště na Slovanech panem starostou 🙁

Sportoviště do každé čtvrti! Tato opakovaně deklarovaná mantra vedení města krásně zní, jenže budou tato sportoviště dostatečně vytížena a mají vůbec smysl? A jak to funguje nyní v Úvalech?

Pro začátek poznamenejme, že následující text se týká výhradně dalšího rozvoje sportovišť a pozemků v majetku města, byť je třeba mají v současné době v užívání konkrétní sportovní kluby.

V praxi jsme se v poslední době opakovaně setkali s plánem pana starosty „do každé čtvrti jedno hřiště za jeden milion.“ Aktuálně se to týká se to Slovan, Skeříkova (Radlické čtvrti), čtvrti U Horoušánek a plánují se i hřiště v dalších, budoucích čtvrtích (Vinice). Všechna hřiště budou stavěna na účet města – někde je sice staví developer, ale zase o ten milion budou nižší jeho poplatky městu. Dále se chystá se spoluúčastí města sportoviště pod Základní školou, nová Svazková škola bude mít svůj sportovní areál a věříme, že se časem obnoví i sportoviště v areálu koupaliště.

Neexistuje ale ucelený plán rozvoje sportovišť v Úvalech včetně celkových investic do nich, odhad jejich vytíženosti, jakákoliv koncepce jejich využití apod. Je tedy rozumné při vysokém (a v budoucnu pravděpodobně dále rostoucím) zadlužení města dávat peníze do dalších „čtvrťových“ sportovišť? Nebylo by lepší soustředit se na centrální sportoviště jako areál v Pařezině, sportoviště u škol a na koupališti, případně další halu, otevřít je více veřejnosti, a do nich investovat vyšší částky na údržbu a rozvoj? V Úvalech se dá během 10 minut dostat na kole téměř odkudkoliv kamkoliv.

Celá věc má ještě další stránku – ne že bychom obyvatelům oněch čtvrtí hřiště nepřáli, ale byť se možná na pláncích a výkresech zdá fajn mít hřiště „za domem,“ takový soused bohužel velmi brzy zjistí, že pokud zrovna sám někde nesportuje a raději by měl doma trochu odpoledního nebo večerního klidu, tak takové nové sportoviště v sousedství už najednou žádná radost není, a to i na přes několik zahrad.

Tedy ano, sportoviště jsou potřeba, ale udržitelná, smysluplně využitelná a pokud možno nerušící. Čím více kvalitních a trvale využitelných sportovišť (jako plánovaná hala u nové Svazkové školy) tím lépe, ale těch „běžných“ možností sportovního vyžití mají už dnes Úvaly dostatek, a i vzhledem k blízkosti Prahy je nabídka těch méně standardních poměrně saturována. Tedy pokud jde o Úvaly – s rozmyslem a kvalitněji je podle nás lépe.

Vojtěch Dvořáček, Jan Černý
zastupitelé za PRO Úvaly