Návrh nového územního plánu porušuje schválené zadání a zájmy města Úvaly

územní plán Úvaly - návrh září 2017

Tvůrci nového návrhu územního plánu města Úvaly (starosta Petr Borecký, radní Josef Polák, a architekti Ing. arch. Ivan Vavřík a Ing. arch. Zdeněk Kindl) buď neumí číst, nebo hrají nějaké podivné zákulisní hry. Jak jinak si vysvětlit, že nově představený návrh Územního plánu ignoruje většinu pojistek proti nezřízenému růstu města, které se nám podařilo prosadit do jeho zadání

Trochu historie a shrnutí zadání pro nový Územní plán

citace ze zápisu z prosincového zastupitelstva

Již loni, 8. prosince 2016, ukončilo zastupitelstvo dvoutřetinovou většinou dlouhotrvající agónii kolem bývalého návrhu územního plánu. Ten ještě pod vedením MUDr. Šťastného velkoryse rozšiřoval Úvaly, kde se dalo. Zcela správě takový návrh už dávno zamítl Středočeský kraj s tím, že není možné město nekonečně rozšiřovat. Územní plán je v tomto ohledu tím nejdůležitějším strategickým dokumentem města a pokud jsou v něm nějaké plochy označeny k zastavení, nemá  město už příliš jiných nástrojů, jak výstavbě nových satelitních a bytových čtvrtí tam zabránit.

Po bezcílném a neobratném přešlapování současného vedení města kolem nejasného pokračování řízení o pořízení nového Územního plánu, se nám nakonec podařilo prosadit návrh Jana Černého (PRO Úvaly) aby město připravilo nové zadání. Toto zadání ÚP (viz strana 173 a další ze zápisu VZZM) bylo právě 8. prosince schváleno deseti zastupiteli napříč zastupitelstvem města (viz obrázek). Do něj se nám m.j. podařilo prosadit i několik klíčových podmínek, jak má nový územní plán vypadat:

 • Požadovali jsme etapizaci rozvojových ploch v okolí Úval – aby se najednou nestavělo všude, ale postupně, vždy až se jedna plocha naplní, tak teprve poté bude možné stavět v plochách dalších:

  citace ze zadání nového ÚP

 • Požadovali jsme, aby se zastavitelné plochy Úval nerozšiřovali nad rámec toho, co jej již dnes schváleno v doposud platném Územním plánu:

  citace ze zadání nového ÚP

 • A podpořili jsme logické podmínky:
  • pokud na rozvojové území Vinice již existuje bývalým zastupitelstvem i krajskými orgány schválená územní studie, má ji nový územní plán dodržet:

   citace ze zadání nového ÚP

  • a nechceme rozšiřovat zástavbu v záplavovém území:

   citace ze zadání nového ÚP

Jak vypadá nový návrh územního plánu

Jaké ale bylo naše překvapení, když jsme se seznámili s novým návrhem Územního plánu, který město v září 2017 zveřejnilo na svém webu, facebooku a dalších místech. Považte sami…

Lokalita Ovčárna u Vinice

Podívejte se sami do schválené a krajem zaevidované územní studie pro lokalitu Vinice

Co se je důvodem přidání těchto ploch do Územního plánu vysvětluje názorně náš další článek k územnímu plánu města Úvaly – Radnice čaruje s pozemky, připravuje občany Úval o miliony a přihrává je koaličnímu zastupiteli

Lokalita nad koupalištěm

Lokalita Výpustek

I tato lokalita má již hotovou a zastupitelstvem schválenou zastavovací studii, která tento trojúhelníček nechává pro retenční nádrž dešťových vod.  Jenže, co po přijetí nového ÚP zabrání developerovi, aby se tam najednou místo nádrže objevilo pár „pěkných“ řadových domků…. 🙁

Lokalita za základní školou

Zkontrolujte si sami, že tato nově přidaná plocha patří mezi ohrožené objekty a lokality jmenované v Povodňovém plánu města Úvaly.

A aby nedošlo k mýlce, tak přikládáme i legendu k barvám použitých v jednotlivých verzí Územního plánu.

A etapizace výstavby?

I tu jsme si zkontrolovali. A asi vás nepřekvapí, že o ní v novém návrhu územního plánu ze září 2017  není ani jediné slovo. 🙁

Shrnuto a podtrženo buď si z nás tvůrci nového územního plánu dělají hloupou srandu, nebo neumí číst. A nebo prostě zákulisní zadání znělo jinak, než to oficiálně schválené zastupitelstvem. Která varianta je správně? V příštím článku věnovaném územnímu plánu, vám to zkusíme naznačit.

zastupitelé Jan Černý, Vojtěch Dvořáček, Naďa Kouklová, Jaromír Gloc a ostatní členové z PRO Úvaly