Jak hodnotíte novou zeleň v centru města?

Nová zeleň? V centru města? Tím jsou myšleny ty „keře“, které nově rostou kolem pařezů dříve pyšných stoletých lip a stromů z parku v dolní části náměstí? Nebo snad plochu před Základní školou, kterou bagry změnily v bahnité zázemí stavby toho nového kompletně vydlážděného „náměstí 21. století s vodotryskem“ bez jakýchkoliv zelených ploch?

pokácený „nemocný“ strom na Náměstí Arnošta z Pardubic

Nejen ve srovnání s nedávným děním ve městě je těžké chválit třeba zúžení nejfrekventovanějšího chodníku v Úvalech mezi přejezdem a nádražím o zapuštěné betonové vany zasypané štěrkem, s „novou zelení“. Třeba maminky s kočárky by mohly vyprávět, jak se na zúženém chodníku dnes báječně vyhýbá protijdoucím lidem. Tedy nápad hezký, realizace slabší, umístění velmi nevhodné. Navíc s výhledem, že se za několik let zde bude budovat autobusový terminál a většinu záhonů stejně zase rozjezdí bagry. V ostatních částech města, třeba od Malechova ke Slovanům, je takové oživení ulice rozhodně vhodnější, zejména tam, kde stejně chodník nikdy nebyl. Ale s dlouholetými zkušenostmi, jak vypadají různé betonové květináče se zelení rozmístěné po Úvalech si ani nechci dělat iluze o trvanlivosti těchto záhonů.

Úvaly - Alešova ulice z května 2017

Alešova ulice z května 2017

Tedy, pokud si takové zahrádky nepřivlastní sami obyvatelé osazených ulic. Jako třeba neznámí hrdinové z Alešovy ulice, kteří se sami ujali časem zpustlých a městem zapomenutých ploch pod uličními stromy a na jaře tam díky spoustě jejich práce chodíte kolem krásně kvetoucích mini zahrádek. Klobouk dolů, to je cesta, jak zlepšovat zeleň v našem městě!

Akorát si teď nejsem jistý, zda jsem teď někoho nenavedl na to, že je potřeba tamní stromy odbornými zkouškami zkontrolovat. Třeba se ukáže, že je nutné je pokácet, aby nikoho nezranily. A třeba se v některém z dalších ŽÚ budou zastupitelé vyjadřovat k otázce: „Jak hodnotíte novou pestrobarevnou betonovou dlažbu 21. století namísto nebezpečných stromů v ulici Alešova?“…

Jaromír Gloc a ostatní PRO Úvaly