Město Úvaly, a tedy jeho obyvatelé, přichází o desítky milionů korun, zatímco rodina koaličního zastupitele dostane mnohamilionový dárek. Zní to jako úvod brakového románu, jenže to se právě dnes děje v Úvalech. Stačí na to několik čar v novém územním plánu a hroší kůže koaličních zastupitelů. Jak je to možné?

porovnání ÚP Úvaly U Horoušánek

porovnání lokality U Horoušánek mezi dvěma ÚP

V návrhu územního plánu publikovaném v srpnu 2017 zmizela původní mnohahektarová zastavitelná plocha u Horoušánek, kde město Úvaly vlastní cca 19 000 m2 stavebních pozemků. Není to jednoduché rozhodnutí, dotkne se mnoha lidí, ale třeba by se tím skutečně vedení města snažilo brzdit neřízený růst města, zejména v satelitních oblastech s ohledem na stávající možnosti infrastruktury, kapacit školek, škol, parkování u nádraží apod.

 

veřejný výpis z katastru - pozemek 3999/6

veřejný výpis z katastru – pozemek 3999/6 Úvaly

 

Jenže na druhé straně se v Úvalech přidávají nové zastavitelné plochy, a to navzdory výslovnému, zastupitelstvem schválenému, zákazu. Je to hlavně plocha nad koupalištěm a plocha tzv. Ovčárny na Vinici. A právě v poslední jmenované ploše je zakopaný pes (nebo raději zlatý důl). Jedná se o cca 1 ha původně lesní, nezastavitelné plochy kolem pozemku parc. č. 3999/6 patřící otci koaličního zastupitele Josefa Krutského (nestraník za ODS). Tedy zastupitele, který už od počátku nesouhlasil s koaliční restriktivní územní politikou a na jehož hlasu dnes často závisí schvalování koaličních návrhů v zastupitelstvu.

V žádném předchozím návrhu územního plánu ani v platné územní studii Úvaly – Vinice (z roku 2014) nebyla tato plocha určená k výstavbě, právě naopak. Jako blesk z čistého nebe se objevila jako zastavitelná až ve veřejném návrhu územního plánu (publikován v srpnu 2017), který dozoruje určený zastupitel a radní Josef Polák (Otevřené Úvaly). Když se podíváme, za kolik se dnes v Úvalech prodává 1 m2 stavebního pozemku, jednoduše spočítáme, že toto rozhodnutí starosty Petra Boreckého a radního Josefa Poláka (oba Otevřené Úvaly) připraví město o možné desítky milionů a zároveň pozemky p. Krutského o cca 10 – 15 milionů Kč zhodnotí.

porovnání územních plánů Úval pro oblast Ovčárna na Vinici

porovnání územních plánů Úval pro oblast Ovčárna na Vinici

Proč jsou tyto dvě věci vzájemně propojené?

Zastavitelné plochy nelze v územním plánu přidávat donekonečna, protože takový návrh by nedostal souhlas krajských orgánů. Aby bylo možno přidávat, je nutno někde jinde výrazně více stavebních parcel ubrat. A tedy, pokud by vedení města „spřáteleným osobám“ nepřidávalo, nemusí devalvovat hodnotu městských pozemků a pozemků drobných vlastníků ve čtvrti u Horoušánek. Jsme přesvědčeni, že se jedná o přímé pokyny vedení města, nikoliv o nezávislé rozhodnutí architektů připravujících územní plán. Věříme, že ti by z vlastní vůle nejednali takto nesystematicky a neprofesionálně. Dle našeho přesvědčení dostali „notičky“ od zástupců vedení města, o čemž svědčí nejen časový sled událostí, ale i výrazně nervózní chování tvůrců územního plánu při jednání zastupitelstva.

Nabízí se tedy otázka – co stojí starostovi města a ostatním koaličním zastupitelům za tuto veřejnou ostudu a vědomou zradu na obyvatelích města? Co dostanou za tento handl, při kterém znehodnotí 2 hektary městských a mnoho dalších soukromých pozemků ve prospěch pozemku rodiny pana zastupitele Krutského? Je to „jen“ politický handl, aby si starosta udržel své místo, nebo je za tím nějaká jiná korupční dohoda?

žádost o dělení pozemků - Ovčárna na Vinici Úvaly

žádost o dělení pozemků Ovčárny z roku 2015

Vsuvka – návrat v čase o dva roky zpět

O nestydatosti pana Krutského staršího svědčí to, že si velký nezastavitelný pozemek nechal rozparcelovat na „obytnou čtvrť“ již dva roky předem. Podmínky pro takové dělení uvedl nepravdivé (rychle, než zmizí z webu města, porovnejte mapovou část zastavovací studie Vinice a současnou podobu nového územního plánu), což tehdejší vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje Martině Bredové (Otevřené Úvaly) muselo být známo, ale přesto mu takové jednání posvětila, čímž závažně zanedbala svoje povinnosti. Zkuste si sami dovolit něco takového z pozice řadového občana města…

Co s tím?

A jak se to celé dá zastavit? Bohužel nesnadno. Ačkoliv zastupitelstvo schválilo zadání územního plánu (na VZZM Úvaly 08. 12. 2016) a radnicí představený návrh toto zadání porušuje, jede se dál. Architekt – urbanista, který kreslí územní plán – poslouchá ty, kteří ho úkolují a proplácejí mu faktury, tedy určeného zastupitele J. Poláka a starostu P. Boreckého.

Jistě, je zde možnost, že zastupitelé ještě celý návrh nového územního plánu v závěrečném hlasování odmítnou. Jenže udělají to, když na posledním jednání všichni přítomní, kromě zastupitelů za PRO Úvaly, dosavadní postup vzali na vědomí a tím jej tiše schválili? Anebo budeme v lepším případě jen platit statisíce za přípravu územního plánu, který nakonec odmítneme, protože se vedení města nakonec přeci jen chytí za nos a zanechá tohoto korupcí zavánějícího jednání?

A co my na to?

Územní plán města je nejdůležitější koncepční dokument pro budoucnost města. Zejména kvůli jeho zpackanému předchozímu návrhu se většina nás z PRO Úval rozhodla zapojit do komunální politiky. Proto jsme připravili a nechali zastupitelstvem schválit návrhy pro omezení překotného růstu Úval jako je etapizace rozvojových ploch, spravedlivé dopady omezování zastavitelnosti a nerozšiřování zastavitelných ploch.

Ale ani snad v nejhorších snech jsme si neuměli představit, že ostatní zastupitelé – starosta Borecký, místostarostové Pokorný (bývalý člen ČSSD) a Kimbembe (ODS), radní Polák a Milerová (Otevřené Úvaly) nebo zastupitelé Poláková (Otevřené Úvaly), Kolařík (nezávislý s podporou TOP09) a Martinák (nestraník za ODS), přistoupí na takovýto amorální kšeft ve prospěch posledního koaličního zastupitele, pana Krutského. Čí zájmy pak hájí, když město a jeho občané na takové výměně budou tratit desítky milionů korun a někdo jiný si napakuje kapsu.

I přes různé názory na některé otázky jsme se doposud domnívali, že starosta Borecký se snaží vést město do 21. století. Jeho poslední kroky jsou ale v lepším případě hraničně kriminálním chováním ve stylu „divokého kapitalismu“ raných 90. let. Veřejně se distancujeme od takového chování i od územního plánu, který na úkor majetku města jako takového, má rozdávat úzké skupince spojené s jeho vedením. Rozhodně budeme proti takovému jednání všemi dostupnými prostředky bojovat.

zastupitelé Jan Černý, Vojtěch Dvořáček, Naďa Kouklová, Jaromír Gloc a ostatní členové z PRO Úvaly