Meziobecní spolupráce je klíčová pro spoustu projektů. Jeden svazek obcí, jehož je město Úvaly členem, vybudoval společný vodovodní přivaděč. Díky jinému svazku obcí se v Úvalech chystá výstavba základní školy.

Taková spolupráce s okolními obcemi může Úvalům přinášet skvělé věci – například svazková škola bude mít sportovní halu a možná i malé kino. Na druhou stranu svazková škola na Hostíně přinese velkou dopravní zátěž zejména v ranních hodinách. Je to tedy rub a líc jedné mince – spolupráce nám přinese občanské vybavení, které tak budeme mít třeba i v docházkové vzdálenosti, ale obyvatelé okolních obcí budou muset použít auto a nám tím vzroste doprava ve městě. Další potíží může být správa společného majetku. Některé menší obce by mohly mít problém zajistit dostatek prostředků pro spolufinancování údržby.

S okolními obcemi potřebujeme také řešit údržbu a rozvoj stezek a cyklostezek, dopravu a parkování u nádraží.

Úvaly mají málo občanského vybavení na severu města. Proto by se město mělo soustředit na spolupráci s obcemi Jirny a Horoušany. Co například svazková mateřská školka pro Horoušany, Nové Jirny, a úvalské čtvrti U Horoušánek, Hájovna, Zálesí, V Setých, umístěná tak, aby to měli všichni blízko?

A ruku v ruce s chystaným rozvojem Nových Slovan a Hostína, může město i podniknout kroky k zajištění podmínek a hledání investora pro nový zdravotní dům s dostupnou dopravou a parkováním někde v budoucím centru zástavby. Ten opět poskytne služby i okolním obcím a zároveň uvolní přeplněné parkoviště a ordinace stávající úvalské polikliniky, která tak pro ostatní Úvaláky bude daleko dostupnější.

Jan Černý, Naděžda Kouklová, Jaromír Gloc a Vojtěch Dvořáček PRO Úvaly