Návrh územního plánu, který pečlivě sledujeme, prošel prvním kolem připomínkováním veřejností a dotčenými orgány. Kromě kontroverzních zásahů, o kterých jsme už psali minule, máme k návrhu spoustu odborných připomínek, které jsme zaslali oficiální cestou jménem spolku PRO Úvaly.

Chybí nám jakákoliv etapizace zástavby rozvojových ploch. Podle nás jde o klíčový nástroj, kterým je možné zpomalit překotnou zástavbu ve všech satelitních čtvrtích města. Můžeme tím dosáhnout postupného rozvoje města, vlastníci takových ploch by mohli rozumně plánovat své investice a představitelé města zase lépe plánovat nutné investice spojené s dobudováním potřebné infrastruktury pro nové i stávající Úvaláky.

Velmi nás mrzí nesplnění požadavku zastupitelstva tvůrci návrhu územního plánu o tom, že již nemají být přidávány žádné rozvojové plochy (detaily v předchozím článku). Tento požadavek byl v představeném návrhu v cca deseti lokalitách porušen a Úvaly se plánují zase zbytečně o něco větší. Ano, rozumíme, že návrh připravený odborníky se může odchýlit od zadání zastupitelů, ale tyto odchylky musí odborníci řádně zdůvodnit, a to se tady nestalo, a tak zase vyvstávají na povrch různé spekulace, kdo z těchto rozšíření bude mít prospěch.

K návrhu jsme měli mnoho dalších technických připomínek – za zmínku snad stojí připomínky k využití areálu Cukrovaru, bývalé parketárny, využití koupaliště a požadavek na nezmenšování ploch rezerv a občanské vybavenosti na úkor plánované bytové zástavby.

Zároveň jsou k dispozici stanoviska k územnímu plánu od tzv. dotčených orgánů – kraj a odbor životního prostředí Brandýs nad Labem. Poprvé se dotčené orgány vyjadřují k jednotlivým plochám. Kromě nesouhlasu s několika menšími plochami, je asi zásadní nesouhlas s výstavbou Hostína tzv. za přeložkou – tedy za budoucí přeložkou I/12.

Územní plán je jeden z nejdůležitějších dlouhodobých plánů města, a je na něm dobře vidět, zda ti, kteří jej připravují koukají „jen do příštích voleb“, nebo jím stanovují dlouhodobé vize rozvoje města. Oproti jiným „taky-koncepcím“ a „indikativním zásobníkům projektů“ tak odpovědní politici mohou deklarovat jasný směr a neměnit jej jen podle toho, zda se jim podaří sehnat dotace na chodník, park, hřiště, nebo na radar pro městskou policii.

Jan Černý a Jaromír Gloc PRO Úvaly