Když jsme připravovali článek o nejasnostech v přípravě nového úvalského územního plánu, byli jsme si vědomi, že vyvoláme vlnu emocí, ale také jsme, byť poněkud naivně, doufali, že se konečně dozvíme nějaká fakta, nebo zazní nějaké argumenty se kterými budeme moci polemizovat.

Pan starosta namísto toho věc zesměšňoval a bavil čtenáře absurditou představy, že by se snad scházel s nějakými majiteli pozemků a o něčem s nimi jednal. Poněkud zvláštně proto pak vyznívá jeho následné veřejné přiznání, že se s panem Krutským starším opakovaně a dlouhodobě k úpravám územního plánu věci schází…

Po vydání článku jsme dostali poměrně dost reakcí, ať už pozitivních, nebo naopak nevěřících, a začali se opakovat stále ty samé připomínky a otázky. Dovolujeme si tedy v následujících řádcích na ty nejčastější z nich reagovat.

Proč s novou plochou Ovčárna spojujete plochu U Horoušánek?

Minulý návrh územního plánu neprošel přes krajský úřad právě kvůli tomu, že nijak nezmenšoval nadbytečné rozvojové plochy města. Takže noví tvůrci územního plánu měli jasné zadání, že je potřeba škrtat. A protože zcela mimo toto zadání spoustu ploch do území přidali, musí škrtat jinde o to více. Tak se z nového návrhu územního plánu vyhodila celá plocha U Horoušánek, včetně pracně získaných městských pozemků, aby bylo možné krajskému úřadu dokázat, že se tvůrci ÚP snažili škrtat.

Samotné regulování a omezování výstavby nemusí být pro město špatná věc. V rozumné míře bychom jej i podporovali. Ale přijde nám vysloveně sprosté teď postiženým majitelům takových pozemkům říkat: „I váš pozemek jsme museli z rozvojových ploch škrtnout, abychom tam mohli přidat pozemky blízkých příbuzných koaličních zastupitelů“. Takový územní plán podporovat nebudeme a doufáme, že nebudeme jediní.

Proč kopete do pana Krutského?

Do nikoho nekopeme! Upozorňujeme na nestandardní postupy pana starosty Boreckého radního a určeného zastupitele pana Poláka a dalších zodpovědných lidí za nový územní plán. Na jejich porušování pravidel stanovených zastupitelstvem a na selektivně preferenční jednání s panem Krutským. To naopak naši oponenti se snaží věc přetočit do osobního sporu Krutský vs. Černý a tím odvést pozornost.

Proč si nenajdete jako cíl pozemky někoho jiného?

Pokud naše jednání kolem územního plánu sledujete déle, víte, že z nových zastavitelných ploch nám v publikovaném návrhu vadí více. A nejen nově přidané plochy, ale i další chyby plánu. Ale neexistuje nikdo jiný, komu by nový územní plán oproti původním návrhům tak výrazně a nelogicky pomohl. A navíc se tuto „malou domů“ odpovědné osoby z vedení města velmi pravděpodobně aktivně snažily utajit i před Krajským úřadem.

Mimochodem, pan Krutský st. má pozemky i na mnoha jiných místech Úval, kde se má v budoucnu stavět i podle stávajícího územního plánu a ty nijak nezpochybňujeme.

Někde mi říkali, že se tam stejně mělo stavět, tak jak je to?

Ale kdepak. To jen někteří z neznalosti a někteří zcela účelově míchají různé skupiny pozemků. My mluvíme a píšeme celou dobu o pozemcích, na nichž se nic stavět nemělo a existující platná územní studie pro lokalitu Vinice je označuje jako lesní porost. Na poli pod Vinicí se opravdu má stavět, a tyto budoucí stavební pozemky tam má jak město, tak další vlastníci, třeba i opět pan Krutský st. My mluvíme o tom, že se toto území rozšířilo, a to bez důvodu a v rozporu se zastupitelstvem odsouhlasenými principy.
Ale prý tam stejně něco stálo nebo stojí.

Ano, padesát let nazpět tam byly ruiny tzv. Ovčárny. Před pětadvaceti lety byste tam našli zbytek jednoho polozavaleného sklípku. Nic víc.
Ale celá ta budova stávala cca na jedné patnáctině plochy, o které se bavíme. A i kdyby tam kdysi dávno stálo cokoliv, nemůže to hrát jakoukoliv roli při územním plánování v současnosti. Berte to jen jako další typický starostenský mlživý argument k odvedení pozornosti od skutečného problému.

Proč jste to neřešili již dříve? Proč rovnou někoho osočujete v článku?

Celý územní plán řešíme už čtvrtým rokem a náš spolek vlastně kvůli prvnímu návrhu z roku 2014 vznikl. Na konci roku 2016 jsme dokonce pomáhali připravit jak metodický postup, tak i odborné zadání pro tvorbu nového územního plánu, protože vedení města bohužel moc nevědělo kudy dál. A připravené zadání jsme i našimi hlasy podpořili.
Současný návrh, který zastupiteli schválené zadání z velké části ignoruje, vyšel uprostřed prázdnin. Veřejně jsme na rozpory upozornili na zastupitelstvu a mluvili o tom i s dalšími zastupiteli a zhotoviteli. Odpovědi jsme však nedostali žádné, nebo jen v náznacích – že k nějaké dohodě došlo, ale že nám „nikdo nemůže nic potvrdit“. Můžete tomu věřit, nemusíte, ale těch nepřímých indicií je prostě příliš mnoho a navzájem do sebe zapadají.

„Medializaci“ celé věci opravdu nepovažujeme za ideální, ale teprve po ní se v Úvalech začalo o návrhu územního plánu na zastupitelstvu mluvit, i když bohužel spíš formou osobních útoků na nepřítomné osoby. Do té doby koalice jen odmlčela jakoukoliv otázku a odhlasovala si, co potřebovala.

Jako opozice máte být konstruktivní, s vedením města spolupracovat.

Ale kdepak. Úkolem opozice je hlavně jakékoliv vedení hlídat a kontrolovat, zda něco nedělá špatně nebo nekale. Konstruktivní přeci neznamená nijaká, nebo dokonce posluhující. My jsme se snažili každý návrh, se kterým kdy za námi pan starosta přišel, analyzovat a věcně připomínkovat – zda toho následně využil nebo ne, už je otázka na něj.
Úvaly se teď ohromně rozvíjí. Díky velkému úvěru a penězům z nové výstavby teď město může realizovat i stavby, na které dříve nebylo, a pan starosta evidentně chce ještě v tomto volebním období co nejvíce peněz využít.

Respektujeme právo vedení města hospodařit s městským majetkem a „dělat to po svém“. Zároveň si ale vyhrazujeme právo kontrolovat, zda takové hospodaření je efektivní, dlouhodobě smysluplné, vedení neporušuje platné zákony a město získává kvalitně prováděné stavby. Pokud někdo takovou kontrolu bere jako osobní útok, pak nás to sice mrzí, ale chyba je bohužel na jeho straně.

Proč je váš spolek stále s něčím nespokojený a útočí na starostu?

Máme dvě zásadní témata, kde se panem starostou neshodneme – koupaliště a územní plán.

V rámci koupalištního referenda pan starosta svévolně změnil dohodnutou podobu otázky, ve věci územního plánu dva roky mlžil a pak bez diskuse a na poslední chvíli nechal provést zásadní změny, ke kterým se teď nezná. V obou případech si myslíme, že vedení města a zejména pan starosta, velmi jemně řečeno, nepostupovali a nepostupují férově a namísto odpovědí spíše mlží, zapírají, schovávají se za externí odborníky, slibují a sliby porušují, zesměšňují a bohužel i uráží nejen nás, ale i všechny občany, kteří se o věci zajímají…

Akorát závidíte a děláte si volební kampaň.

Mrzí nás sledovat takové reakce. Dokud jsme vedení města říkali neveřejně co se nám na jejich jednání nelíbí, tak nás ignorovali, mlčeli a mysleli si, že s tím nic neuděláme. Přeci se tu všichni známe a budeme spolu držet basu, nebudeme čeřit bahnitý úvalský rybníček a po volbách se sejdeme v koalici. Za nás je daleko důležitější rozvoj města než nějaké funkce, výsledky voleb nebo odměny.

Osobní útoky ze strany starosty a některých dalších zastupitelů totiž jen ukazují, že jsme trefili cíl. Platí tady bonmot amerických pilotů – Když bombarduješ správně, střílejí po tobě.
Smutnou skutečností nicméně zůstává, že jednání pana starosty a jeho spolupracovníků už teď zakládá poměrně závažné problémy pro budoucí udržitelnost územního plánu postaveného na takto vratkých základech.

Jaromír Gloc, Vojtěch Dvořáček a Jan Černý, zastupitelé PRO Úvaly