Peter Kytlica

Peter Kytlica PRO Úvaly

Konečně!

Konečně 1. března měli dostat obyvatelé Husovy ulice a náměstí Arnošta z Pardubic relevantní informaci, jak bude prakticky probíhat organizace výstavby. Do velkého sálu čp.65 tentokrát přišlo více obyvatel, než obligátních 5, 6 nebo 7, jak pan starosta s oblibou smutně konstatuje s tím, „ …že se občané nezajímají“. Tentokrát se tedy občané zajímali, ale na místě se ukázalo, že není o co.

Návštěvníci projednání (a nakonec i já, přestože tam nebydlím) předpokládali, že jim bude „představen plán organizace výstavby, který bude upraven tak, aby bral v úvahu provoz během realizace“ – citace z pozvánky.

plán rekonstrukce náměstí Úvaly

prezentované plány náměstí

Zástupci projektanta se místo praktických informací: co, kde a jak dlouho bude uzavřeno, kde budou objízdné trasy, kudy se dostanou do obchodů a domů, prezentovali TECHNICKÉ VÝKRESY projektu. Seděl jsem v poslední řadě a viděl jsem, že výkresy inženýrských sítí na projekční ploše naprosté většině nic neříkaly. Nehledě na pomalu se načítající obrazovku.O praktické organizaci provozu náměstí nebylo v prezentaci ani vidu. Přitom projektová část -Zásady Organizace Výstavby, by měla být součástí Projektové Dokumentace už jenom z pohledu bezpečnosti třetích osob.
Občané vesměs přišli ve svém volném čase a je to skoro neslušné nepodat jim inzerovanou informaci. A netřeba se vymlouvat, tu na projektanta, tu na pracovníky odboru investic, dopravy a správy majetku města. Pozvánka byla přímo od starosty, který si jindy stěžuje na malou účast a zájem obyvatel.

Celá prezentace se nakonec zvrátila na slovní vysvětlování starosty: co bude zavřené, která půlka bude průjezdná, jestli větší nebo menší (?), atd.

V druhé polovině veřejného projednání byli obyvatelé překvapeni neohlášenými změnami.

U Husovy ulice zjistili, že bude na komunikaci použita dlažba i když na stránkách města byla stále prezentace projektu v asfaltové variantě. Poměrně emotivní debata z obou stran (každý máme právo na svůj názor, že?) vyústila v požadavek na přítomné zástupce projektanta vyjádřit důsledky (časové, věcné i finanční) změny povrchu na asfalt. Projektanti (trochu zaskočeni atmosférou v sále) to slíbili do konce týdne – tj. do 6.  3. 2017.

Starosta na závěr sdělil, že nebyl připraven na debatu o kostkách, ale na organizaci výstavby. Podle mne, myslím, s láskou vzpomněl na účast 5, 6 nebo 7 občanů, kteří by s ním tak vehementně nediskutovali. A kostky stejně podle sdělení pana starosty prošly komisemi pro výstavbu a dopravy. A basta!

A už jenom úsměvně působil závěrečný dotaz z publika: „Když bylo referendum o koupališti, proč nebude referendum o kostkách?“

Poznámku uveřejňuji až teď, protože jsem si myslel, že jakýsi SROZUMITELNÝ harmonogram „stavebního provozu“ na náměstí se objeví buď na stránkách města nebo jako ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA Života Úval –  ani to nemusí být na křídovém papíře.

simpsonovy na novém úvalském náměstíAle ono nic…… snad v příští polovině 21.století.

Peter Kytlica, PRO Úvaly

PS: pro korektní přístup musím dodat, že mně se více líbí na náměstí kostky, než sebetišší asfalt …….

Odkazy

Videozáznam celé diskuze

Projektová dokumentace na webu města

http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/planovane-investice-mesta/?pageshowing=5&more=225#msg225