Jana Kytlicová

Jana Kytlicová PRO Úvaly

Vážené zastupitelky a zastupitelé,

Shlédla jsem záznam z jednání zastupitelů města Úvaly z 16.3 2017 – projednávání bodu týkajícího se úvěru od KB. Vzhledem k tomu, že tam v mé nepřítomnosti v různých souvislostech padalo moje jméno jako odborníka na úvěr, dovolte mi vyjádřit se alespoň touto cestou k nepravdivým informacím, které tam byly uváděny:

Pan starosta mě označil jako odbornici na clearing s tím, že nejsem odbornicí na úvěr.

Pan starosta Vás informoval mylně, asi se mu to hodilo do jeho argumentace na podporu prosazení úvěru. Ne, pane starosto, nejsem odborníkem na clearing a nikdy jsem jím nebyla. Chápu, že bankovní terminologie (clearing, factoring, revolving, úrokový závazek, hedging, DSCR…) je pro lidi z jiného oboru nesrozumitelná. Ale věřte, že v oblasti firemního financování v bance (kam financování municipalit patří) mám mnohaleté zkušenosti. Naivně jsem se domnívala, že bych je mohla využít ve prospěch města. Způsob, jakým město hospodaří s úvěry současnými i budoucími jen dokládá, že mu odbornost v této oblasti chybí.

Kontakt s bankami kvůli možnému financování

Několikrát jsme vloni s kolegou z finančního výboru Petrem Hrubým marně nabízeli panu starostovi (bezplatnou) pomoc při řešení předraženého úvěru v té době za 2,76% p.a. a prověření možnosti financování města. Zorganizovali jsme z vlastní iniciativy jednání pana starosty s ČS, kterého jsme se zúčastnili.

Na podzim jsem byla paní Hájkovou během jednání FV požádána o zorganizování jednání s ČSOB. V dobré víře jsem zprostředkovala schůzku banky se starostou. Schůzka byla přesunuta na náhradní termín, který vyhovoval bance a panu starostovi, nikoliv mně, ale důležité bylo se s bankou co nejdříve sejít.

Pan starosta mě zmiňoval včera v souvislosti s jednáním s další bankou, UCB – prohlašuji, že jsem městem nebyla v této záležitosti nikdy oslovena a že tato informace je opět nepravdivá.
Poznámka paní Hájkové na včerejším VZZM, že „ paní Kytlicová vždycky když bylo jednání, tak se omluvila“ je nepravdivá.

Vedení města nabídnutou odbornou pomoc ze strany Finančního výboru , jeho členů (včetně mě) nevyužilo a využít ani nechtělo.

Není pravda, jak zmiňoval včera pan starosta, že město využilo naše odborné rady. Nebyli jsme osloveni ani při přípravě podmínek výběrového řízení (vlastně jsme dostali informaci „jako každý občan“ až po jejich schválení na VZZM). Nicméně ani výsledek výběrového řízení, tj. nezájem bank financovat město Úvaly, neodradil zastupitele od schválení 20letého úvěru.

Vadí mně, že město nechce najít způsob, jak spolupracovat s odborníky.

Vadí mně, že se město nepoučilo ze špatně uzavřené smlouvy na stávající dlouhodobý municipální úvěr a draze to zaplatilo a ještě zaplatí.

Vadí mně, v jaké míře se používají nepravdivé informace k podpoře argumentů na jednání zastupitelů města.

Pochopila jsem, že včera na VZZM nešlo o představení a vysvětlení podmínek úvěru v jeho plném rozsahu zastupitelům (neproběhla prezentace podmínek úvěrové smlouvy a z ní vyplývajících závazků pro město, neslyšela jsem informaci, jak město bude řešit riziko nepredikovatelných nákladů na revolvingový úvěr na 30 měsíců – ten totiž fixovanou sazbu nemá, jak bude řešit dodržení podmínek banky na jeho čerpání a splácení, atd.), ale o jeho rychlé odhlasování. Ber nebo neber. Hlavním argumentem bylo – splácíme úvěr nyní, proč bychom neuměli splácet úvěr v dvojnásobné výši do budoucna. Koalice se předem dohodla, že bude hlasovat pro úvěr, pan starosta dokonce ve svém příspěvku do ŽÚ (který byl odevzdán do redakce 13. 3. 2017, tj. 3 dny před před hlasováním zastupitelů o úvěru!) v textu zmiňuje schválení úvěru.

I to je cesta.

Přeji Vám hodně zdaru ve Vaší práci

Jana Kytlicová
členka FV

P. S. Videozáznam jednání Zastupitelstva města Úvaly o úvěru najdete třeba zde na youtube kanálu města.