Na dubnové zastupitelstvo pan starosta Borecký přišel s návrhem plánovací smlouvy s developerem, který chce postavit obchodní centrum v nejzápadnějším cípu Pražské ulice u křižovatky se silnicemi I/12 a 101. My z PRO Úval jsme rádi, že se nám i za pomoci přítomných Úvaláků podařilo prosadit, aby tento bod z jednání stáhl a předložil jej někdy v budoucnu znovu a lépe. Přečtěte si proč.

Pan starosta předložil smlouvu, která slibuje developerovi, že za příspěvek městu 5 miliónů Kč a pár vybudovaných veřejných drobných staveb (chodník pro nakupující podél pole, kontejnerová stání na parkovišti apod.) už nebude město jako účastník řízení developerovi „dělat problémy,“ fakticky rezignuje na svá další práva a usnadní mu tak nutná řízení podle stavebního zákona.

Takový postup není a priori špatný, nevýhodný nebo snad protizákonný. Ale v takové smlouvě musí být zcela jasně stanoveno co, v jaké podobě a za jakých podmínek může developer vybudovat.

K patnácti stranám textu smlouvy ale přiložil pan starosta pouze 1 (slovy jeden jediný) obrázek s náčrtkem umístění obchodního centra, který navíc už v té době, i podle vyjádření přímo pana starosty, ani nebyl platný. Žádné další plány, řezy, pohledy ani vizualizace, nic při rozhodování o smlouvě neexistovalo anebo nebylo zastupitelům předloženo. S ohledem na smluvní závazek města akceptovat podobu projektu, bychom tak umožnili developerovi na daném místě postavit nikoliv konkrétní a jasně popsaný soubor staveb, ale „přibližně cokoliv“ v jakýchkoliv rozměrech a „nějak“ napojené nebo naopak nenapojené na okolní komunikace.

Doposud platný územní plán pro lokalitu Úvalák

Doposud platný (2018-06) územní plán pro tuto lokalitu

Smlouva nás také zavazovala akceptovat výstavbu velkého obchodního centra v čistě obytném území, čímž je bez jakýchkoliv pochyb porušován platný územní plán města Úvaly. Svým umístěním a velikostí výrazně přesahuje i vedením města představený a prosazovaný návrh podoby nového územního plánu.

A v neposlední řadě přinesl starosta zásadní změnu ve městě, o které nikdo nic pořádně nevěděl. Sám ji jen pár dní před tím představil na facebooku města. K projektu se vyjádřila pouze stavební komise s tím, že chce k projektu podrobnější informace. Takhle zásadní změnu ve městě neprojednaly další komise rady města (dopravní, životního prostředí…), nebylo k ní žádné veřejné představení projektu, kde by se Úvaláci mohli o stavbě dozvědět více a třeba i vznést případné připomínky, a nebyly k ní zpracovány žádné dopadové studie. A že třeba dopad na dopravu v Pražské ulici může být značný podle toho, jak bude prostorově realizováno zásobování obchodů a napojení areálu na okolní komunikace.

Absence základních dokumentů, uspěchanost celé akce, a hlavně rozpornost předložených materiálů a záměru s faktickým stavem i výškopisnými podmínkami na místě samém nebyla vysvětlena ani zastupitelům během jejich zasedání, při kterém jsme měli o smlouvě rozhodnout.

Už nám rozumíte, proč jsme tuto plánovací smlouvu nepodpořili?

My z PRO Úval vítáme možnost rozšíření obchodních služeb ve městě. Oproti představené variantě preferujeme sice menší variantu obchodního centra, která by obsahovala jen velkou prodejnu potravin, ale rozhodně chceme, aby rozhodnutí o takovéto změně ve městě bylo řádně projednáno i s občany, bylo v souladu s platnými zákony a územním plánem, při rozhodování byly předloženy jasné a přehledné podklady. A nehodláme za žádnou cenu jít na ruku developerům, kteří zachrastí měšcem a slibují hory doly…

J. Gloc, V. Dvořáček, A. Pilný, N. Kouklová a J. Černý PRO Úvaly